Khoa học công nghệ

Nhiều mục tiêu đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030

SGGP
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 118 ngày 25-1-2021 ban hành Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030.  

Mục tiêu nhằm tạo điều kiện, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển giao, đổi mới, hoàn thiện công nghệ, tạo ra sản phẩm có chất lượng, có giá trị gia tăng cao; thúc đẩy việc chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp ở vùng nông thôn, miền núi, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn; đào tạo nhân lực KH-CN phục vụ chuyển giao, đổi mới, hoàn thiện công nghệ.

Theo đó, đến năm 2025 số lượng doanh nghiệp thực hiện đổi mới công nghệ tăng trung bình 15%/năm. 100% doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm trực tiếp tham gia chương trình hình thành các tổ chức nghiên cứu phát triển; có từ 3 đến 5 ngành sản xuất sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm làm chủ hoặc tạo ra được công nghệ tiên tiến trong chuỗi giá trị để sản xuất ra các sản phẩm, có giá trị gia tăng và tính cạnh tranh cao trên thị trường.

Đến năm 2030, số doanh nghiệp đổi mới công nghệ tăng trung bình 20%/năm…

KIM THANH

Tin cùng chuyên mục