Chính trị

Nhiều mô hình, phương thức thực hiện tốt chính sách dân tộc tại TPHCM

SGGPO
Nhiều mô hình, phương thức chăm lo, phát huy giá trị văn hóa, truyền thống đồng bào các dân tộc thiểu số của các quận 3, Tân Phú, Tân Bình, Thủ Đức được giới thiệu tại Hội nghị triển khai công tác dân tộc năm 2020 làm nổi rõ thêm cho việc thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn TPHCM ngày càng đi vào chiều sâu, có tác động tích cực trong việc giữ vững ổn định xã hội, phát huy tiềm năng, thế mạnh của cộng đồng các dân tộc Việt Nam trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Sáng 27-2, Ban Dân tộc TPHCM tổ chức Hội nghị triển khai công tác dân tộc năm 2020. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu, đại diện lãnh đạo các sở - ngành, UBND các quận - huyện và đại diện các tổ chức tôn giáo, hội đoàn các giới, các dân tộc trên địa bàn.

Báo cáo công tác dân tộc của Ban Dân tộc TPHCM trình bày tại hội nghị đã nêu bật kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các quận - huyện, sở - ngành, đoàn thể, MTTQ trong công tác chăm lo, thực hiện chính sách dân tộc thông qua các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ vốn làm ăn cho các giới đồng bào dân tộc thiểu số diện nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Tại hội nghị, nhiều mô hình, phương thức chăm lo, phát huy giá trị văn hóa, truyền thống đồng bào các dân tộc thiểu số của các quận 3, Tân Phú, Tân Bình, Thủ Đức được giới thiệu làm nổi rõ thêm cho việc thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn TPHCM ngày càng đi vào chiều sâu, có tác động tích cực trong việc giữ vững ổn định xã hội, phát huy tiềm năng, thế mạnh của cộng đồng các dân tộc Việt Nam trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu biểu dương những nỗ lực của các sở - ngành, UBND các quận - huyện trong công tác dân tộc năm 2019; hoan nghênh Ban quản trị các hội quán người Hoa, Ban quản trị các chùa Hoa, Khmer, Ban đại diện Cộng đồng Hồi giáo TP và các cá nhân, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số đã góp sức tích cực trong công tác bảo tồn di tích, văn hóa dân tộc, chăm lo đồng bào dân tộc khó khăn.

Nhiều mô hình, phương thức thực hiện tốt chính sách dân tộc tại TPHCM  ảnh 1 Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu phát biểu tại hội nghị

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu đề nghị Ban dân tộc, các sở - ban - ngành, UBND các quận - huyện và các tổ chức chính trị, xã hội cần có giải pháp cụ thể động viên các giới đồng bào phát huy tiềm năng, thế mạnh trong việc phát triển kinh tế, quan tâm, chăm lo các chính sách dân tộc; tập trung tổng kết thực hiện chương trình hành động, chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn TPHCM; triển khai công tác tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số lần thứ II; tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc trên các lĩnh vực an sinh xã hội, giữ vững và phát huy bản sắc dân tộc, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số…

Tại hội nghị, Ban Dân tộc TP và UBND các quận huyện ký giao ước thi đua với 10 nội dung chủ yếu, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác dân tộc năm 2020.

Nhiều mô hình, phương thức thực hiện tốt chính sách dân tộc tại TPHCM  ảnh 2 Ban Dân tộc TP và UBND các quận - huyện ký kết các nội dung thi đua thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn TPHCM

HOÀI NAM

Tin cùng chuyên mục