Phát triển bền vững

Nhiều khởi sắc trong thu hút đầu tư

SGGP
Từ đầu năm đến nay, tình hình thu hút đầu tư của tỉnh Cà Mau đã có luồng gió mới. Lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau liên tục tiếp và làm việc với nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước.

Theo Sở KH-ĐT tỉnh Cà Mau, năm tháng đầu năm 2021, trên địa bàn tỉnh thu hút được 9 dự án (trong đó có 1 dự án FDI, vốn đăng ký đầu tư 4,3 triệu USD), tổng vốn đăng ký đầu tư trên 3.314 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2020, tăng 3 dự án đầu tư. 

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Cà Mau có 398 dự án được cấp phép đầu tư với tổng vốn đăng ký 129.601 tỷ đồng; trong đó, có 10 dự án FDI, vốn đăng ký 156 triệu USD.

Theo nhận định của Sở KH-ĐT tỉnh Cà Mau, tăng trưởng kinh tế trong năm 2021 tỉnh Cà Mau đang có lợi thế, cơ hội phát triển mạnh, do một số dự án đầu tư trọng điểm, quan trọng triển khai thực hiện sẽ góp phần thúc đẩy thu hút các dòng vốn đầu tư ngoài xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

 

TẤN THÁI

Tin cùng chuyên mục