Nước và cuộc sống

Nhiều công trình, cải tiến tại Tuần lễ Khoa học công nghệ và sáng tạo

SGGP
Kỷ niệm 17 năm thành lập Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) và Tháng công nhân lần thứ 14-2022, SAWACO tổ chức Tuần lễ Khoa học công nghệ và sáng tạo năm 2022. 

Tại tuần lễ này, người lao động SAWACO tham quan, tìm hiểu những sản phẩm, mô hình, ý tưởng, giải pháp sáng tạo tiêu biểu của các đơn vị ngành nước. Ngoài ra, ban tổ chức cũng phát động hội thi “Ý tưởng sáng tạo” năm 2022; thảo luận về mô hình, giải pháp sáng tạo trong việc ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác giảm thất thoát nước, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng và các giải pháp cấp nước thông minh.

Theo ông Bùi Thanh Giang, Phó Tổng Giám đốc SAWACO, Tuần lễ Khoa học công nghệ và sáng tạo nhằm giới thiệu sản phẩm, công trình, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tiêu biểu của người lao động 17 năm qua của các đơn vị. Đây là dịp để người lao động giao lưu, trao đổi thông tin và thấy được sự phát triển của khoa học công nghệ, sự sáng tạo của các đơn vị cấp nước.

Dịp này, SAWACO tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật giai đoạn 2021-2022.

HOÀNG LONG

Tin cùng chuyên mục