Giáo dục

Nhiều chương trình đạt chuẩn kiểm định quốc tế

SGGP
Hội đồng Kiểm định các trường và Chương trình đào tạo về kinh doanh ACBSP (Mỹ) tiếp tục công nhận 5 chương trình đào tạo thuộc Khoa Kinh tế và Quản trị Trường Đại học (ĐH) Hoa Sen đạt chuẩn chất lượng giáo dục, gồm: Marketing, Quản trị Kinh doanh, Quản trị nhân lực, Kế toán, Tài chính - Ngân hàng. 

Các chương trình này đều đạt 6 tiêu chuẩn kiểm định ACBSP, gồm: Lãnh đạo; Hoạch định chiến lược; Tập trung vào các bên có lợi ích liên quan và sinh viên; Công cụ phân tích hiệu quả hoạt động và việc học của sinh viên; Tập trung vào khoa và nhân viên; Tiến trình quản lý kinh doanh giáo dục. 

4 chương trình đào tạo của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cũng vừa nhận giấy chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng của Mạng lưới Đảm bảo chất lượng của hệ thống các trường ĐH ASEAN (AUN-QA). 4 chương trình đào tạo đạt chuẩn gồm: Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin, Ngôn ngữ Anh, Tài chính - Ngân hàng.

HÙNG THANH

Tin cùng chuyên mục