Kinh tế

Nhiệt điện siết chặt công tác bảo vệ môi trường

SGGP
Bộ Công thương vừa gửi văn bản đến các nhà máy nhiệt điện, yêu cầu tổ chức thực hiện công tác bảo vệ môi trường kết hợp truyền thông minh bạch.

Cụ thể, Bộ Công thương yêu cầu, đối với nước thải, các nhà máy nhiệt điện phải thực hiện giải pháp tuần hoàn, tái sử dụng triệt để nước thải sau xử lý cho công đoạn sản xuất, hoạt động của nhà máy và kiểm soát chặt chẽ chất lượng nước làm mát đầu ra theo đúng các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, đặc biệt là thông số về nhiệt độ và hàm lượng clo dư.

Đối với khí thải, yêu cầu các nhà máy nhiệt điện kiểm soát chặt chẽ chất lượng khí thải đầu ra đáp ứng đúng cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, cũng như nghiên cứu và thực hiện giải pháp nhằm đảm bảo đưa hệ thống lọc bụi tĩnh điện vào hoạt động ngay từ đầu của quá trình khởi động; thay thế sử dụng dầu đốt kèm từ FO sang DO, hoàn thành việc lắp đặt và truyền số liệu quan trắc khí thải tự động đến các cơ quan môi trường địa phương.

Với chất thải rắn, yêu cầu các nhà máy lập, phê duyệt và thực hiện đúng, đầy đủ nội dung đề án tiêu thụ, xử lý tro, xỉ, thạch cao theo quy định, đồng thời tăng cường các biện pháp giảm thiểu bụi từ kho than, khu vực cảng than, việc vận chuyển, lưu giữ tro, xỉ tại bãi xỉ.

LẠC PHONG

Tin cùng chuyên mục