Giáo dục

Nhiệm kỳ của hiệu trưởng do hội đồng trường quyết định

SGGP
Hiệp hội Các trường đại học (ĐH) - cao đẳng Việt Nam vừa có công văn gửi Bộ GD-ĐT đề nghị giải thích nội dung Khoản 12, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ĐH. 

Trả lời công văn trên, Bộ GD-ĐT cho rằng Khoản 12, Điều 1 Luật Giáo dục ĐH quy định về bổ nhiệm hiệu trưởng: “Nhiệm kỳ hoặc thời hạn bổ nhiệm của hiệu trưởng cơ sở giáo dục ĐH do hội đồng trường, hội đồng ĐH quyết định trong phạm vi nhiệm kỳ của hội đồng trường, hội đồng ĐH”. Nghĩa là hội đồng trường, hội đồng ĐH (gọi chung là hội đồng trường) được quyền quyết định nhiệm kỳ hoặc thời hạn bổ nhiệm hiệu trưởng, giám đốc (gọi chung là hiệu trưởng) trong phạm vi nhiệm kỳ của hội đồng trường. 

Theo đó, trong phạm vi nhiệm kỳ 5 năm của hội đồng trường có thể diễn ra một hoặc nhiều hơn một lần bổ nhiệm, tái bổ nhiệm đối với một hoặc nhiều hơn một người đủ tiêu chuẩn để làm hiệu trưởng, tùy theo cách mà hội đồng trường lựa chọn, phù hợp với quy định của pháp luật.

THANH MINH

Tin cùng chuyên mục