Môi trường

Nhật Bản hỗ trợ giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

SGGP
Bộ TN-MT vừa phê duyệt Dự án “Hỗ trợ thực hiện lộ trình giảm nhẹ phát thải khí nhà kính quốc gia nhằm đạt được các mục tiêu trong đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) của Việt Nam”.

 Dự án do Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản phối hợp Bộ TN-MT thực hiện, với 2 mục tiêu chính là xây dựng các chính sách, văn bản quy định lộ trình và phương thức giảm nhẹ phát thải khí nhà kính quốc gia giai đoạn 2020-2030, nhằm thực hiện các mục tiêu đã cam kết trong NDC của Việt Nam. Dự án dự kiến thực hiện từ năm 2019 đến 2020, với nguồn vốn do Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản quản lý và Cục Biến đổi khí hậu bố trí, sắp xếp nhân lực, cơ sở vật chất.

Dự án bao gồm các hoạt động tham vấn hỗ trợ hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thực hiện nghị định về lộ trình và phương thức giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, các văn bản hướng dẫn về kiểm kê khí nhà kính, quy trình đo đạc, báo cáo và thẩm tra (MRV) cấp ngành, tỉnh, thành phố; danh sách các lựa chọn công nghệ các-bon thấp để triển khai các hoạt động giảm nhẹ; hướng dẫn thực hiện kiểm kê khí nhà kính và MRV các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính ở cấp ngành, tỉnh, thành phố; thực hiện thí điểm và có kết quả kiểm kê khí nhà kính tại các tỉnh, thành phố được lựa chọn; tăng cường năng lực cho Bộ TN-MT, các bộ ngành liên quan và các cơ quan quản lý tại tỉnh, thành phố về kiểm kê khí nhà kính và MRV các hoạt động giảm nhẹ. 

HỒNG HẠNH

Tin cùng chuyên mục