Môi trường

Nhanh chóng xử lý rác thải tồn đọng ở Côn Đảo

SGGP
Sở TN-MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang hoàn thiện quy định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 2 dự án: Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt, phát điện tại Khu xử lý chất thải tập trung tại xã Tóc Tiên (thị xã Phú Mỹ) và dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt (huyện Côn Đảo). 

Theo yêu cầu, các tổ chức tham gia tuyển chọn thực hiện các dự án phải có thiết kế xây dựng công trình và sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả với công suất xử lý 500 tấn chất thải rắn sinh hoạt/ngày đối với dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn tại xã Tóc Tiên và công suất xử lý 48 tấn chất thải rắn sinh hoạt/ngày đối với dự án tại huyện Côn Đảo.

Trước đó, vào năm 2013, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quy hoạch 4 dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn, nhưng đến nay mới chỉ có một dự án đi vào hoạt động bằng công nghệ chôn lấp với công suất 920 tấn/ngày. Riêng tại huyện Côn Đảo, ngoài lượng rác thải phát sinh hàng ngày thì tại khu vực Bãi Nhát còn khoảng 70.000 tấn rác tồn đọng nhiều năm chưa được xử lý.

PHÚ NGÂN

Tin cùng chuyên mục