Khoa học công nghệ

Nhận hồ sơ tham gia Giải thưởng Sáng tạo TPHCM đến ngày 30-5

SGGP
Ngày 26-5, đại diện Ban Thi đua khen thưởng TPHCM cho biết, đến nay BTC Giải thưởng sáng tạo TPHCM đã nhận 159 đề án, công trình, giải pháp, đề tài tham gia Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần 2-2021.

Trong đó, lĩnh vực 1 (phát triển kinh kế) có 2 công trình; lĩnh vực 2 (quốc phòng, an ninh) có 3 công trình; lĩnh vực 3 (quản lý nhà nước) có 28 công trình; lĩnh vực 4 (truyền thông) có 11 công trình; lĩnh vực 5 (văn học nghệ thuật) có 10 công trình; lĩnh vực 6 (khoa học kỹ thuật) có 67 công trình; lĩnh vực 7 (khởi nghiệp sáng tạo) có 38 công trình.  

Giải thưởng sáng tạo TPHCM (2 năm/lần) là giải thưởng danh giá của TPHCM, được trao cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; cá nhân người Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài có công trình nghiên cứu, giải pháp, sản phẩm dịch vụ sáng tạo đóng góp cho sự phát triển của TP.

UBND TPHCM sẽ trao giải cho tác giả các công trình nghiên cứu, giải pháp, sản phẩm trong lĩnh vực phát triển kinh tế, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và xây dựng TP. Giải thưởng gồm giải nhất 200 triệu đồng, giải nhì 150 triệu đồng, giải ba 80 triệu đồng. BTC nhận hồ sơ đến hết ngày 30-5. 

THÁI PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục