Tấm lòng của mẹ

Tấm lòng của mẹ

- Bây có việc gì cần mẹ phụ không? - Tụi con may khẩu trang tặng bà con phòng chống dịch nè mẹ! - Vậy mẹ phụ cắt vải, phụ may với bây nghe.