Doanh nghiệp chia sẻ khó khăn với người tiêu dùng

Doanh nghiệp chia sẻ khó khăn với người tiêu dùng

Dưới ảnh hưởng của dịch Covid-19, từ đầu năm đến nay giá nguyên liệu đầu vào của ngành chế biến thực phẩm từ nội địa đến nhập khẩu đều tăng mạnh khiến doanh nghiệp (DN) trong ngành khó khăn hơn.