Chính trị

Người đứng đầu phải thật sự nêu cao vai trò trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu, sâu sát

SGGPO
Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết hiệu quả các khâu đột phá; các vấn đề trọng tâm, bức xúc của địa phương, đơn vị, tổ chức mình.
Người đứng đầu phải thật sự nêu cao vai trò trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu, sâu sát ảnh 1 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì và điều hành hội nghị. Ảnh: QUANG PHÚC

Trưa 12-6, phát biểu đáp từ và bế mạc Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và triển khai Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khái quát, hệ thống, xúc tích, cô đọng, dễ nhớ, dễ hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; một lần nữa quán triệt, nâng cao nhận thức cho hệ thống chính trị và cán bộ, đảng viên về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm sâu sắc hơn tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của Bộ Chính trị trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới là học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên.  

Người đứng đầu phải thật sự nêu cao vai trò trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu, sâu sát ảnh 2 Đồng chí Võ Văn Thường phát biểu đáp từ và bế mạc hội nghị. Ảnh: QUANG PHÚC
Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Bài phát biểu quan trọng này cùng bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” là tài liệu quan trọng, có giá trị dẫn dắt, định hướng cho các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan nhà nước các cấp, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, mọi cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 và Kết luận số 01 nhằm tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh về tư tưởng chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ, thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được đẩy mạnh, ngày càng đi vào chiều sâu, ngày càng thiết thực và hiệu quả, như chỉ đạo, mong muốn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải thật sự nêu cao vai trò trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu, sâu sát, kiên trì lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05 và Kết luận số 01 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết hiệu quả các khâu đột phá, các vấn đề trọng tâm, bức xúc của địa phương, đơn vị, tổ chức mình; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kế hoạch đề ra.
Người đứng đầu phải thật sự nêu cao vai trò trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu, sâu sát ảnh 3 Quang cảnh điểm cầu Hội trường Diên Hồng khi đồng chí Võ Văn Thường phát biểu. Ảnh: QUANG PHÚC
Theo Ban Bí thư Trung ương, trong 5 năm qua, công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo Bác đạt nhiều kết quả nổi bật, mang tính điển hình. Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức 13 chương trình Giao lưu các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ năm 2019, chương trình giao lưu được đầu tư công phu, nâng tầm về chất, trở thành sự kiện thường niên có ý nghĩa sâu sắc với tên gọi “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng”.
Hằng năm, vào dịp kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm "Những tấm gương bình dị mà cao quý", giới thiệu những tấm gương tiêu biểu, mô hình điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đã xây dựng các phim tài liệu tuyên truyền về các gương điển trong hình học tập và làm theo Bác, “gương người tốt, việc tốt”.
Từ năm 2020, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam thí điểm tổ chức thực hiện các phim ngắn biểu dương những điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với cách thể hiện chân thực, sinh động.
Người đứng đầu phải thật sự nêu cao vai trò trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu, sâu sát ảnh 4 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao đổi với các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hội trường Diên Hồng. Ảnh: QUANG PHÚC
 
Công tác tuyên truyền đối ngoại và thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở nước ngoài được coi trọng. Bộ Ngoại giao đã tích cực chỉ đạo thực hiện Đề án “Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất, ở nước ngoài” tại các nước có quan hệ ngoại giao, với nhiều hoạt động có ý nghĩa như tọa đàm, hội thảo, triển lãm, đặt tượng Bác, đặt tên Bác cho đường phố, trường học...
Đại sứ quán, các cơ quan đại diện của Việt Nam ở các nước cũng đã tổ chức tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến cán bộ, đảng viên và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là thế hệ trẻ, để bạn bè quốc tế và kiều bào hiểu về cuộc đời, sự nghiệp, cống hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới.
Đồng thời, phát động và khuyến khích tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...
Hội nghị này được truyền đến tại các điểm cầu Trung ương và 67 điểm cầu trong toàn quốc với sự tham dự của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Tỉnh ủy, Thành ủy, Ban cán sự đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc Trung ương; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội của Trung ương và địa phương.
Tại hội nghị, 323 tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu đã có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của các ngành, các địa phương trong toàn quốc giai đoạn 2016-2021 đã được tuyên dương và nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Trong chiều nay, 12-6, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị nghiên cứu học tập chuyên đề trực tuyến đến tất cả các điểm cầu. Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, do GS-TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương trình bày.

TRẦN BÌNH

Tin cùng chuyên mục