Ngân hàng - Chứng khoán

Người dân, doanh nghiệp được cơ cấu thời hạn trả nợ thêm 6 tháng

SGGP
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 14/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020 của NHNN quy định về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 

Theo đó, NHNN quy định khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí là khoản nợ phát sinh từ ngày 10-6-2020 đến trước ngày 1-8-2021 (thay vì chỉ bao gồm các khoản nợ phát sinh đến trước ngày 10-6-2020 theo Thông tư 01/2020). 

Thông tư mới cũng sửa đổi quy định cơ cấu lại thời gian trả nợ, miễn, giảm lãi, phí đối với nghĩa vụ trả nợ gốc hoặc lãi phát sinh trong khoảng thời gian từ 23-1-2020 đến ngày 30-6-2022 đối với khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và lãi theo hợp đồng thỏa thuận do doanh thu, thu nhập sụt giảm bởi ảnh hưởng dịch Covid-19 (thay vì chỉ đến ngày 31-12-2021 theo Thông tư 01/2020).

Như vậy, việc thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng kéo dài thêm 6 tháng so với trước đó. Việc thực hiện miễn, giảm lãi, phí cho khách hàng theo quy định tại thông tư mới cũng kéo dài đến hết tháng 6-2022. 

NHUNG NGUYỄN

Tin cùng chuyên mục