Infographic / Longform

Người dân đi lại trên địa bàn TPHCM và liên tỉnh như thế nào?

Người dân đi lại trên địa bàn TPHCM và liên tỉnh như thế nào? ảnh 1
Người dân đi lại trên địa bàn TPHCM và liên tỉnh như thế nào? ảnh 2
 
Người dân đi lại trên địa bàn TPHCM và liên tỉnh như thế nào? ảnh 3

Trình bày: MINH THƯ

Tin cùng chuyên mục