Infographic / Longform

Ngư dân trúng mùa tép biển

Ngư dân trúng mùa tép biển ảnh 1
Ngư dân trúng mùa tép biển ảnh 2
Ngư dân trúng mùa tép biển ảnh 3
Ngư dân trúng mùa tép biển ảnh 4
Ngư dân trúng mùa tép biển ảnh 5
Ngư dân trúng mùa tép biển ảnh 6
Ngư dân trúng mùa tép biển ảnh 7
Ngư dân trúng mùa tép biển ảnh 8
Ngư dân trúng mùa tép biển ảnh 9
Ngư dân trúng mùa tép biển ảnh 10

DUY CƯỜNG - Đồ họa: HỮU VI - MINH THƯ

Tin cùng chuyên mục