Bút Sài Gòn

Ngon trên giấy

SGGP

- Một đội bóng ở Vờ Lích mới tuyên bố sẽ bỏ ngang giải. Ông bầu đội đó thản nhiên bảo làm thế là không sai. Còn nếu muốn mọi chuyện êm xuôi như cũ, nhà tổ chức giải phải bỏ tiền ra hỗ trợ câu lạc bộ.

- Cứ lấy quy chế ra xử phạt là êm thôi chớ gì?

- Coi vậy chớ không dễ để VFF và VPF dám mạnh tay đâu. Ông bầu đó và các bên liên quan sẽ “đấu võ miệng” thêm nữa, rồi các bên sẽ tìm cách thỏa hiệp, bởi nhà tổ chức Vờ Lích chỉ sợ nhất là chuyện bể giải. Các ông bầu biết dư về chỗ thóp ấy nên hay vin vào để yêu sách này kia.

- Vậy cái cốt lõi để năm nào giải đá banh chuyên nghiệp quốc gia cũng sinh chuyện là gì?

- Đó là sự nghiệp dư trong cái vỏ chuyên nghiệp. Các câu lạc bộ phụ thuộc vào tiền của ông bầu. Có ông bầu dựng đội bóng vì lợi ích riêng. Nhà tổ chức thì không đủ uy tín để điều phối, kiếm tiền hoặc xử lý rủi ro. Trên một cái nền ọp ẹp như vậy, mong mọi chuyện êm xuôi thì lấy đâu ra. 

- Nhưng nếu thứ mà ai cũng biết cứ xịch đụi, sao năm nào giải Vờ Lích cũng được tuyên bố thành công tốt đẹp?

- Chớ nếu không tự khen lấy cớ gì duy trì nó ở năm kế tiếp? Dẫu gì, cố giữ giải vẫn là thứ ngon cho một số người. Còn với khán giả, “thành công” là món ngon trên giấy!

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục