Sáng tác

Ngoảnh lại phố mưa

SGGP

Nỗi buồn bước mãi phía trăng
Một rừng bỏ lại một rằm vẫn theo
Nhớ nhau bóng đổ bóng xiêu
Lời không hẹn nữa những chiều dở dang
Cậy hoa vẫn giữ nụ vàng
Cậy tình vẫn giữ hoang mang đợi chờ
Người đi nông nổi lối mưa
Mùa xưa lá rụng ngày xưa phố dài
Ai qua trong mịt mờ ai
Dấu chân cổ tích gửi phai nhạt về!

LÊ THIẾU NHƠN

Tin cùng chuyên mục