Xã hội

Nghề làm đèn lồng mùa Trung thu tại Hội An

Nghề làm đèn lồng mùa Trung thu tại Hội An ảnh 1
Nghề làm đèn lồng mùa Trung thu tại Hội An ảnh 2
Nghề làm đèn lồng mùa Trung thu tại Hội An ảnh 3
Nghề làm đèn lồng mùa Trung thu tại Hội An ảnh 4
 
Nghề làm đèn lồng mùa Trung thu tại Hội An ảnh 5
Nghề làm đèn lồng mùa Trung thu tại Hội An ảnh 6
Nghề làm đèn lồng mùa Trung thu tại Hội An ảnh 7
Nghề làm đèn lồng mùa Trung thu tại Hội An ảnh 8
 
Nghề làm đèn lồng mùa Trung thu tại Hội An ảnh 9
Nghề làm đèn lồng mùa Trung thu tại Hội An ảnh 10
Nghề làm đèn lồng mùa Trung thu tại Hội An ảnh 11
Nghề làm đèn lồng mùa Trung thu tại Hội An ảnh 12

XUÂN QUỲNH. Trình bày: HỮU VI

Tin cùng chuyên mục