Video

Ngày Môi trường thế giới năm 2020: Nỗ lực lan tỏa “Hành động vì thiên nhiên”

SGGPO
Năm 2020, Liên Hợp Quốc lựa chọn chủ đề cho ngày Môi trường thế giới là “Hành động vì thiên nhiên”, năm nay là dấu mốc quan trọng đối với các quốc gia trong việc cam kết bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.

Tin cùng chuyên mục