Chính trị

Ngày làm việc thứ 2 Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

SGGP
Ngày 12-5, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII làm việc ngày thứ 2. 

Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương làm việc tại hội trường, thảo luận về tổng kết công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; về tổng kết việc phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, XI, XII và xây dựng tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng và dự kiến phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thay mặt Bộ Chính trị điều hành chương trình hội nghị.

Về phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, trong phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: Phải xây dựng được một Ban Chấp hành Trung ương - cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa 2 kỳ đại hội Đảng - thật sự là bộ tham mưu chiến đấu, là hạt nhân lãnh đạo chính trị và là trung tâm đoàn kết, thống nhất cao của toàn Đảng, toàn dân tộc. Đây là công việc cực kỳ hệ trọng có quan hệ đến vận mệnh của Đảng, của dân tộc và tiền đồ phát triển của đất nước. 

Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương làm việc tại tổ, thảo luận về đề án phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

TRẦN BÌNH

Tin cùng chuyên mục