Y tế - Sức khỏe

Ngày 8-8, TPHCM có 2.823 ca xuất viện; 221.229 lượt tiêm vaccine

Ngày 8-8, TPHCM có 2.823 ca xuất viện; 221.229 lượt tiêm vaccine ảnh 1
Ngày 8-8, TPHCM có 2.823 ca xuất viện; 221.229 lượt tiêm vaccine ảnh 2
Ngày 8-8, TPHCM có 2.823 ca xuất viện; 221.229 lượt tiêm vaccine ảnh 3 Nguồn dữ liệu: HCDC - Đồ họa: LÊ TRUNG CHƠN
Ngày 8-8, TPHCM có 2.823 ca xuất viện; 221.229 lượt tiêm vaccine ảnh 4
Ngày 8-8, TPHCM có 2.823 ca xuất viện; 221.229 lượt tiêm vaccine ảnh 5 Nguồn: MOH - HCDC
Ngày 8-8, TPHCM có 2.823 ca xuất viện; 221.229 lượt tiêm vaccine ảnh 6 Nguồn dữ liệu: HCDC - Đồ họa: LÊ TRUNG CHƠN
Ngày 8-8, TPHCM có 2.823 ca xuất viện; 221.229 lượt tiêm vaccine ảnh 7 Nguồn dữ liệu: HCDC - Đồ họa: LÊ TRUNG CHƠN
Ngày 8-8, TPHCM có 2.823 ca xuất viện; 221.229 lượt tiêm vaccine ảnh 8 Nguồn dữ liệu: HCDC - Đồ họa: LÊ TRUNG CHƠN
Ngày 8-8, TPHCM có 2.823 ca xuất viện; 221.229 lượt tiêm vaccine ảnh 9 Nguồn dữ liệu: HCDC - Đồ họa: LÊ TRUNG CHƠN
Ngày 8-8, TPHCM có 2.823 ca xuất viện; 221.229 lượt tiêm vaccine ảnh 10 Nguồn dữ liệu: HCDC - Đồ họa: LÊ TRUNG CHƠN
Ngày 8-8, TPHCM có 2.823 ca xuất viện; 221.229 lượt tiêm vaccine ảnh 11 Nguồn dữ liệu: HCDC - Đồ họa: LÊ TRUNG CHƠN

TRUNG THU - Trình bày: MINH THƯ

Tin cùng chuyên mục