Kinh tế

Ngành ngân hàng cần tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò là huyết mạch của nền kinh tế

SGGPO
Ngành ngân hàng cần đặc biệt chú ý là tiếp tục điều hành đồng bộ, linh hoạt các chính sách vĩ mô; điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, thận trọng, phối hợp hài hòa với các chính sách khác nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững, ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối.

Đó là lưu ý của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại lễ mít tinh kỷ niệm 70 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam, diễn ra sáng nay 5-5.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng yêu cầu ngành ngân hàng cần nhận thức đầy đủ, đúng đắn và sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của ngành ngân hàng là kênh cung cấp vốn trọng yếu, huyết mạch của nền kinh tế; rất phức tạp, nhạy cảm; có tác động lớn đến ổn định kinh tế vĩ mô cũng như an ninh kinh tế, trật tự, an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, ngành cần đặc biệt quan tâm đến công tác đổi mới, hoàn thiện thế chế, chính sách và công tác cán bộ để vừa nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành chính sách tiền tệ của NHNN và hiệu quả, bảo đảm chất lượng, an toàn của hệ thống; trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ ngân hàng.

Cùng với đó, ngành ngân hàng cần tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát, cập nhật, hoàn chỉnh và triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng lưu ý, NHNN và các tổ chức tín dụng cần làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng và kiện toàn bộ máy tổ chức, cán bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, có đủ bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất chính trị và trình độ chuyên môn vững vàng, luôn đi đầu trong công cuộc đổi mới, phát triển của ngành, đất nước.

Ngành ngân hàng cần tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò là huyết mạch của nền kinh tế ảnh 1 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại lễ mít tinh sáng 5-5
Cũng tại buổi lễ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng, cảm ơn và biểu dương những thành tích đã đạt được, những đóng góp to lớn và sự nỗ lực phấn đấu của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành ngân hàng suốt 70 năm qua.
Theo Tổng Bí thư, Đại hội Đảng lần thứ XIII đã xác định: Phấn đấu đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nước ta “Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp”; đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, nước ta trở thành “nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao”; và đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, nước ta sẽ “trở thành một nước phát triển có thu nhập cao”.
Để thực hiện được những mục tiêu, nhiệm vụ vẻ vang, cao cả nhưng cũng rất nặng nề đó, toàn hệ thống chính trị và toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó có ngành ngân hàng, với vai trò là huyết mạch của nền kinh tế cần phải tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; nỗ lực phấn đấu hơn nữa, phát huy thật tốt những kết quả và bài học kinh nghiệm thành công cũng như chưa thành công đã đúc rút được; nghiêm túc, quyết liệt khắc phục bằng được những hạn chế, yếu kém còn tồn đọng để nắm bắt thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững hơn nữa trong thời kỳ mới.

Trước đó, trong diễn văn kỷ niệm, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh, 70 năm qua, ngành ngân hàng đã hòa nhịp cùng với sự đi lên của đất nước, trong chiến tranh cũng như hòa bình, trong dựng xây cũng như đổi mới, phát triển và hội nhập.

Dù ở giai đoạn nào, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành ngân hàng Việt Nam cũng đã nỗ lực và cống hiến hết mình, góp phần quan trọng vào thành tựu đáng tự hào của ngành và đất nước nói chung.

Ghi nhận thành tựu và đóng góp to lớn của ngành ngân hàng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc, NHNN đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Sao vàng năm 2006; 3 lần trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh (năm 1996, 2001, 2016); 3 đơn vị (B29, N2683, C32) được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân…

Nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập, NHNN vinh dự khi được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2016 đến năm 2020.

Theo Thống đốc Nguyễn Thị Hồng, thời gian tới, Ban Cán sự đảng, ban lãnh đạo NHNN và toàn ngành sẽ bám sát đường lối chủ trương của Đảng tại Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII để chỉ đạo, điều hành mọi mặt hoạt động ngân hàng, góp phần hiện thực hoá các mục tiêu trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021-2030) và tầm nhìn 2045.

Trong đó tập trung nâng cao hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ, tăng khả năng thích ứng với những biến động của môi trường kinh tế thế giới và trong nước để kiên định mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần nâng cao tính độc lập tự chủ của nền kinh tế trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế; thực hiện tái cơ cấu và củng cố hệ thống ngân hàng hoạt động an toàn và lành mạnh, hiệu quả, tiệm cận tới các chuẩn mực quốc tế, để thực hiện tốt hơn vai trò chu chuyển vốn và nâng cao tính minh bạch trong nền kinh tế…

HÀ MY

Tin cùng chuyên mục