An toàn - Tiết kiệm điện

Ngành điện thi đua 100 ngày nước rút thực hiện nhiệm vụ

SGGP
Tổng Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) vừa ký kết chỉ thị phát động phong trào thi đua: “100 ngày nước rút thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022” nhằm tạo động lực cho công nhân viên chức, người lao động trong tổng công ty quyết tâm nỗ lực với tinh thần trách nhiệm và ý chí cao nhất, phấn đấu thi đua hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022.

Công nhân EVNHCMC trong ca trực vận hành

Công nhân EVNHCMC trong ca trực vận hành

Theo đó, toàn EVNHCMC căn cứ mục tiêu nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 đã đề ra, lập kế hoạch, có tiến độ và giải pháp cụ thể để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu: Sản lượng điện thương phẩm đạt 26,53 tỷ kWh, đạt 103,96% so với kế hoạch EVN; tỷ lệ tổn thất điện năng đạt 3,1%, thấp hơn 0,2% so với kế hoạch EVN giao; sự cố đường dây thoáng qua lưới điện truyền tải: < 0,4 vụ/100km; sự cố đường dây lưới điện truyền tải kéo dài: < 0,728 vụ/100km; sự cố trạm < 0,176 vụ/trạm; độ tin cậy cung cấp điện của lưới điện phân phối: MAIFI (lần) < 1,88; SAIFI (lần) < 0,57; SAIDI (phút) <73,00; khởi công 7/16 dự án theo kế hoạch EVN giao; đóng điện 8/14 dự án; năng suất lao động là 4,79.

Để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu trong 100 ngày còn lại của năm, lãnh đạo EVNHCMC yêu cầu các ban chức năng EVNHCMC theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các đơn vị trực thuộc để hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra. Tập trung xây dựng và triển khai các chương trình thực hiện chủ đề của năm 2022 là “Thích ứng an toàn, linh hoạt để tập trung phát triển lưới điện, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và chuyến đổi số thành công”. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, nhất là đối với công tác an toàn lao động, cần xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định, cần thiết xử lý ở mức cao nhất để có tính răn đe và trừ điểm thi đua cuối năm đối với các đơn vị có vi phạm. 

MẠNH CƯỜNG

Tin cùng chuyên mục