Xã hội

Ngân sách chi 18.100 tỷ đồng cho phòng chống dịch

SGGP
Ngày 31-12, tại hội nghị trực tuyến đánh giá công tác thu - chi ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2020, Bộ Tài chính cho biết, thu NSNN ước đạt 1.481.600 tỷ đồng, bằng 98% dự toán (hụt thu 30.700 tỷ đồng) và tăng 158.500 tỷ đồng so với số báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 vừa qua.

Trong đó, thu nội địa đạt 1.264.200 tỷ đồng, bằng 100% dự toán, tăng 148.600 tỷ đồng so với số báo cáo Quốc hội; thu cân đối từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 178.000 tỷ đồng, bằng 85,6% dự toán (hụt thu 30.000 tỷ đồng)… Nếu không kể thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết, thì có 29/63 địa phương vượt dự toán thu cân đối ngân sách địa phương; 34/63 địa phương hụt thu, trong đó có Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, TPHCM.

Về chi, đến ngày 30-12-2020, NSNN đã chi 18.100 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch và hỗ trợ 12,95 triệu người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19. Ước tính đến ngày 31-12-2020, chi đầu tư phát triển đạt 82,8% dự toán. Bộ Tài chính phấn đấu đến ngày 31-1-2021 (thời điểm cuối cùng khóa sổ hạch toán chi NSNN năm 2020), tỷ lệ giải ngân đạt khoảng 92-93% dự toán.

Bội chi NSNN năm 2020 khoảng 265.000 tỷ đồng, tương ứng 4,2% GDP ước thực hiện (GDP dự toán là 6.807.000 tỷ đồng; GDP ước thực hiện là 6.293.000 tỷ đồng), trong phạm vi Quốc hội cho phép (dưới 4,5%GDP). Đến cuối năm 2020, dư nợ công khoảng 55,9% GDP, nợ Chính phủ 49,7% GDP và nằm trong giới hạn Quốc hội cho phép.

HÀ MY

Tin cùng chuyên mục