Tự giới thiệu

Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank): Thông báo bổ sung nội dung hoạt động “Đại lý bảo hiểm” vào giấy phép

Ngày 13-5-2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có quyết định số 861/QĐ-NHNN về việc bổ sung nội dung hoạt động vào giấy phép hoạt động của Ngân hàng TMCP Đông Á.

Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank): Thông báo bổ sung nội dung hoạt động “Đại lý bảo hiểm” vào giấy phép

Ngày 13-5-2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có Quyết định số 861/QĐ-NHNN về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép hoạt động của Ngân hàng TMCP Đông Á.

Theo đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận bổ sung vào Điểm 8 Giấy phép hoạt động số 0009/NH-GP ngày 27-3-1992 đã cấp cho Ngân hàng TMCP Đông Á nội dung hoạt động “Đại lý bảo hiểm”. 

Quyết định 861/QĐ-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của giấy phép hoạt động số 0009/NH-GP ngày 27-3-1992 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp cho Ngân hàng TMCP Đông Á.

VŨ LUÂN

Tin cùng chuyên mục