Thế giới

Nga chọn năm 2022 là Năm Di sản văn hóa các dân tộc

SGGP
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh về việc lấy năm 2022 là Năm Di sản văn hóa các dân tộc Nga.

Quyết định trên được đưa ra nhằm “phổ biến nghệ thuật dân gian, bảo tồn truyền thống văn hóa, di tích lịch sử và văn hóa, sự đa dạng các dân tộc, bản sắc văn hóa của tất cả các dân tộc và cộng đồng dân tộc Liên bang Nga”. Cũng theo sắc lệnh, trong vòng 2 tháng, Chính phủ Nga sẽ thành lập một ủy ban tổ chức chịu trách nhiệm xây dựng và phê duyệt kế hoạch tổ chức Năm Di sản văn hóa các dân tộc Nga.

Kể từ năm 2007, hàng năm, thông qua việc ban hành sắc lệnh, Tổng thống Nga chọn chủ đề cho năm tiếp theo để thu hút sự quan tâm của công chúng đối với chủ đề đó. Năm 2021 vừa qua là Năm Khoa học và công nghệ.

LAM ĐIỀN

Tin cùng chuyên mục