Y tế - Sức khỏe

Nếu TPHCM xuất hiện dịch tả heo châu Phi, tiêu hủy ngay

SGGPO
Để chủ động phòng chống dịch tả heo châu Phi xâm nhiễm và lây lan trên địa bàn TP, UBND TP yêu cầu các Sở - ngành, UBND các quận, huyện, đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức quán triệt và xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện.

Ngày 4-7, Văn phòng UBND TPHCM cho biết, liên quan việc tiêu hủy heo nhiễm bệnh dịch tả heo châu Phi, UBND TP giao UBND các quận, huyện tăng cường kiểm tra giám sát chặt chẽ tình hình chăn nuôi trên địa bàn; tiếp tục tổ chức kiểm tra việc thực hiện các biện pháp an toàn sinh học, tiêu độc, sát trùng.

Đồng thời, chủ động hạn chế phát tán mầm bệnh trong quá trình vận chuyển và khẩn trương chuẩn bị phương án tiêu hủy tại chỗ để kịp thời xử lý (không để dịch xảy ra mới thực hiện). Xác định cụ thể các vị trí chôn lấp heo nhiễm dịch bệnh dịch tả heo châu Phi tại địa phương, trang bị đầy đủ các phương tiện, trang thiết bị, nhân lực để ứng phó khi xảy ra dịch.

Riêng đối với các quận, huyện không thể chôn lấp tại chỗ do không còn quỹ đất chôn lấp; nơi chôn lấp không đảm bảo điều kiện theo hướng dẫn chuyên ngành thú y hoặc bùng phát dịch bệnh trên quy mô lớn, UBND các quận, huyện chủ động phối hợp Sở NN-PTNT làm việc với Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị xử lý tiêu hủy tập trung (chôn lấp hoặc thiêu đốt) tại Nhà máy xử lý chất thải y tế (Khu xử lý chất thải Đông Thạnh) hoặc bãi chôn lấp số 3 (Khu liên hợp xử lý chất thải Phước Hiệp).

Trong trường hợp chôn lấp tại chỗ, UBND các quận, huyện phối hợp với Sở NN-PTNT để được hướng dẫn thực hiện đảm bảo theo đúng quy định tại Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31-5-2016 của Bộ NN-PTNT (Phụ lục 6 về việc hướng dẫn kỹ thuật tiêu hủy, giết mổ bắt buộc động vật mắc bệnh và sản phẩm động vật mắc bệnh).

Kiểm tra, giám sát các hố chôn heo bị nhiễm bệnh dịch tả heo châu Phi để đảm bảo các vấn đề về môi trường, chỉ đạo các đơn vị có liên quan theo dõi, kiểm tra khu vực vừa được xử lý ô nhiễm bằng cảm quan (màu và mùi) đối với môi trường đất, các nguồn nước và không khí xung quanh nhằm phát hiện và xử lý kịp thời khi có sự cố. Nội dung kiểm tra giám sát và thực hiện lấy mẫu để đánh giá độ an toàn được thực hiện theo quy định.

Trong trường hợp phải vận chuyển heo bệnh từ nơi bùng phát bệnh đến các địa điểm xử lý tập trung, UBND các quận, huyện phối hợp với Sở NN-PTNT chỉ đạo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm các phường xã, thị trấn có hộ nuôi heo xảy ra dịch bệnh điều phối xe vận chuyển heo bệnh đến điểm xử lý tại Khu xử lý chất thải Đông Thạnh hoặc Phước Hiệp; đồng thời cử lực lượng giám sát việc thu gom, vận chuyển heo nhiễm bệnh đến nơi xử lý tập trung.

Lưu ý, các phương tiện vận chuyển phải đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, được vệ sinh, khử trùng tiêu độc theo hướng dẫn chuyên ngành thú y. Trong trường hợp phát hiện các hố chôn dịch bệnh không đúng quy cách, UBND các quận, huyện thực hiện biện pháp khắc phục theo hướng dẫn tại Mục 5 Công văn số 1025/BTNMT-TCMT ngày 11-3-2019 của Bộ TN-MT về việc tăng cường bảo vệ môi trường trong việc phòng chống dịch tả lợn Châu Phi.

Dự trù kinh phí thực hiện gửi Sở Tài chính thẩm định để thanh toán cho Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị trong trường hợp xử lý heo nhiễm bệnh tại bãi chôn lấp số 3 và Nhà máy xử lý chất thải y tế.

Sở NN-PTNT hướng dẫn UBND các quận, huyện căn cứ về quy mô, số lượng heo bị nhiễm bệnh trong trường hợp tiến hành xử lý bằng phương pháp tiêu hủy tại chỗ hoặc tiêu hủy tập trung (thiêu đốt và chôn lấp); quy trình chôn lấp heo bệnh tại địa phương theo đúng quy định của ngành thú y, đảm bảo không để phát tán mầm bệnh; vận chuyển heo nhiễm bệnh từ nơi phát sinh dịch đến nơi xử lý tập trung đảm bảo không phát tán dịch bệnh ra bên ngoài. Phối hợp với Sở TN-MT có ý kiến chuyên ngành thú y đối với phương án xử lý tập trung của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị.

Bên cạnh việc kiểm tra giám sát các hố chôn tại địa phương theo hướng dẫn của Bộ TN-MT, Sở NN-PTNT hướng dẫn UBND các quận, huyện thực hiện các nội dung kiểm tra, giám sát quản lý hố chôn sau khi chôn heo nhiễm bệnh theo quy định của ngành thú y.

Sở TN-MT phối hợp Sở NN-PTNT ban hành văn bản hướng dẫn phương án tiêu hủy tập trung (thiêu đốt và chôn lấp), tổ chức kiểm tra, giám sát việc xử lý heo nhiễm bệnh tại bãi chôn lấp số 3 và Nhà máy xử lý chất thải y tế của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị, chỉ đạo Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị chuẩn bị đầy đủ phương tiện, trang thiết bị, nhân công để tiến hành xử lý heo nhiễm bệnh.

Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị khẩn trương chuẩn bị đầy đủ phương tiện, trang thiết bị và nhân công để tiếp nhận xử lý heo bệnh tại tại bãi chôn lấp số 3 và Nhà máy xử lý chất thải y tế, bao gồm phương án trữ đông trong trường hợp không thể xử lý hết trong ngày; thực hiện việc tiêu hủy tập trung theo phương án do Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành. Sở Tài chính bố trí kinh phí cho UBND các quận, huyện để thanh toán cho Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị trong trường hợp phải xử lý tiêu hủy tập trung.

Để chủ động phòng chống dịch tả heo châu Phi xâm nhiễm và lây lan trên địa bàn TP, UBND TP yêu cầu các Sở - ngành, UBND các quận, huyện, đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức quán triệt và xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện.

Các đơn vị lưu ý xây dựng ngay phương án dựa trên các nội dung nêu trên để kịp thời xử lý (không để dịch bệnh xảy ra mới thực hiện). Nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị kịp thời báo cáo Sở TN-MT tham mưu, đề xuất UBND TP giải quyết.

QUỐC HÙNG

Tin cùng chuyên mục