Sự kiện & Bình luận

Nêu cao tinh thần liêm chính

SGGP
Phiên họp toàn thể đầu tiên của Chính phủ khóa XV (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra trọng thể vào ngày 11-8, chỉ ít ngày sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV bế mạc. 

Tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các thành viên Chính phủ khóa XV đã thể hiện quyết tâm xây dựng Chính phủ đổi mới, liêm chính, kỷ cương, hành động, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ. Phương châm này đã được nêu rõ ở Chính phủ các khóa tiền nhiệm, nhất là Chính phủ khóa XIV, nay tiếp tục được đặt ra trong nhiệm kỳ mới. 

Nhìn lại Chính phủ nhiệm kỳ trước, phương châm xây dựng Chính phủ đổi mới, liêm chính luôn được người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh và việc thực hiện cũng đã đạt nhiều kết quả ấn tượng. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2020 cho thấy, hiệu quả quản trị và hành chính công trong nhiệm kỳ 2016-2021 của Chính phủ liên tục được cải thiện. Đặc biệt, kể từ năm 2016, lĩnh vực kiểm soát tham nhũng trong lĩnh vực công đã được cải thiện đáng kể qua từng năm. Tuy vậy, theo đánh giá của Chính phủ khóa XIV, dù tham nhũng đang từng bước được kiềm chế và có chiều hướng thuyên giảm, nhưng vẫn còn phức tạp, xảy ra trên nhiều lĩnh vực và tinh vi hơn, nhất là tình trạng “tham nhũng vặt”, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc để vụ lợi. 

Bước sang năm 2021, cả nước tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, nhất là dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp, ảnh hưởng sâu rộng đến kinh tế - xã hội. Song, công tác xây dựng Đảng và phòng chống tham nhũng tiếp tục được Chính phủ đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả quan trọng. Việc thanh tra, kiểm toán, điều tra, xử lý các vụ án tham nhũng, kinh tế; gắn phòng chống tham nhũng với công tác cán bộ, xử lý nghiêm sai phạm theo quy định về kỷ luật Đảng, Nhà nước và xử lý hình sự đã được thực hiện nghiêm đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, khởi tố mới nhiều vụ án, nhiều bị can, trong đó có nhiều bị can là cán bộ cấp cao, thực hiện đúng quan điểm chỉ đạo “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”… Điều đó cho thấy, trong bất cứ điều kiện nào, Đảng ta cũng quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, phòng chống tham nhũng. 
Phát biểu tại phiên họp toàn thể đầu tiên của Chính phủ khóa XV, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, phải xây dựng tổ chức, bộ máy và cán bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, có đủ bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và trình độ chuyên môn vững vàng. Kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách để “không thể, không dám, không muốn, không cần tham nhũng”.
Xây dựng Chính phủ đổi mới, liêm chính, kỷ cương, hành động, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ cũng chính là yêu cầu khách quan của cuộc sống, là đòi hỏi của người dân. Nhân dân cần có những cán bộ, công chức hành động quyết liệt với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; cần một bộ máy hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương trong sạch, liêm chính, kỷ luật, kỷ cương; vì dân, gần dân, trọng dân theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. 

LÂM NGUYÊN

Tin cùng chuyên mục