Bể chứa nước tại Nhà máy nước Thủ Đức

Giải pháp đảm bảo an ninh cấp nước

Biến đổi khí hậu ngày càng tác động đến tài nguyên nước, đòi hỏi tính cấp thiết của việc thực hiện các giải pháp tăng cường an ninh nguồn nước và thiết lập khả năng tiếp cận nguồn cấp nước bền vững trước biến đổi khí hậu.

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP