Kinh tế

Nâng tầm xúc tiến thương mại

SGGP
Để phát huy hiệu quả hơn nữa trong công tác xúc tiến thương mại, thời gian tới, các bộ ngành, hiệp hội ngành hàng cần xây dựng và triển khai những đề án xúc tiến thương mại mang tính tập trung theo ngành hàng, khu vực như tổ chức các hội nghị kết nối cung cầu theo vùng kinh tế. 

Theo báo cáo của các cơ quan xúc tiến thương mại (XTTM), hiệp hội ngành hàng, trong năm 2020, các cơ quan này triển khai hơn 1.000 đề án và đã hỗ trợ trên 18.000 lượt doanh nghiệp trực tiếp quảng bá sản phẩm, phát triển thị trường. Giá trị hợp đồng và giao dịch tại các sự kiện XTTM đạt trên 300 tỷ đồng.

Bên cạnh các hoạt động XTTM trực tiếp, truyền thống, Bộ Công thương và hệ thống các cơ quan XTTM cả nước đã đẩy mạnh ứng dụng CNTT chuyển đổi số, đổi mới và nâng cao hiệu quả XTTM hỗ trợ doanh nghiệp kết nối khách hàng, duy trì và phát triển kênh phân phối ở thị trường trong nước, củng cố và phát triển thị trường xuất khẩu mới với chi phí thấp.

Nhiều đề án xúc tiến xuất khẩu và mở rộng thị trường trong nước lần đầu tiên được thực hiện trong năm 2020 như tổ chức gian hàng trực tuyến, tổ chức hội chợ triển lãm trên môi trường số, tổ chức doanh nghiệp tham gia xúc tiến xuất khẩu qua sàn giao dịch thương mại điện tử như Alibaba, Global sourcing, Amazon... được các cơ quan XTTM triển khai có hiệu quả.

Để phát huy hiệu quả hơn nữa trong công tác XTTM, thời gian tới, các bộ ngành, hiệp hội ngành hàng cần xây dựng và triển khai những đề án XTTM mang tính tập trung theo ngành hàng, khu vực như tổ chức các hội nghị kết nối cung cầu theo vùng kinh tế. Trong đó, huy động các địa phương trong vùng cùng phối hợp xây dựng và triển khai chương trình quảng bá có trọng tâm với sản phẩm thế mạnh của vùng, nhằm sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho XTTM, tránh tổ chức các hoạt động manh mún giữa các địa phương.

Tiếp tục phối hợp với các địa phương xây dựng nội dung, chiến lược tuyên truyền, quảng bá chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể và các sản phẩm truyền thông nhằm tăng cường nhận biết các sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể của Việt Nam đến khách hàng, người tiêu dùng quốc tế thông qua các kênh thương mại điện tử, sự kiện XTTM, sự kiện ngoại giao ở nước ngoài. Phối hợp với các tổ chức XTTM nước ngoài tìm kiếm thị trường mới cho các sản phẩm xuất khẩu có lợi thế cạnh tranh. Qua đó, hỗ trợ doanh nghiệp khai thác cơ hội ở các thị trường Việt Nam đã ký kết các Hiệp định Thương mại tự do.

LẠC PHONG

Tin cùng chuyên mục