Giáo dục hội nhập

Nâng định mức nghiên cứu khoa học của giảng viên

SGGP
Giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) phải công bố ít nhất 1 bài báo quốc tế thuộc tạp chí Q1, Q2, Q3; tối thiểu 1 bài báo thuộc Scopus/ISI với tiến sĩ và 1 bài báo Scopus/ISI với thạc sĩ… Đây là quy định trong Dự thảo về định mức nghiên cứu khoa học (NCKH) của giảng viên tại ĐH Quốc gia TPHCM.

Theo đó, định mức NCKH được ĐH Quốc gia TPHCM áp dụng cho 3 đối tượng giảng viên là GS, PGS, TS và thạc sĩ với công bố bài báo, công trình khoa học trong năm. Đối với giảng viên là GS, PGS phải đạt một trong những yêu cầu là tác giả/đồng tác giả ít nhất 1 bài báo khoa học công bố trong năm trên tạp chí quốc tế Q1, Q2, Q3; 1 bằng sở hữu trí tuệ (SHTT); chủ nhiệm ít nhất 1 đề tài NCKH cấp ĐH Quốc gia TPHCM. Giảng viên là TS đạt tối thiểu 1 bài báo khoa học trên tạp chí thuộc Scopus/ISI, 2 chương sách chuyên khảo bằng tiếng nước ngoài; tác giả/đồng tác giả ít nhất 1 bằng SHTT; chủ nhiệm ít nhất 1 đề tài cấp ĐH Quốc gia TPHCM... Tương tự, giảng viên trình độ thạc sĩ tối thiểu 1 bài báo khoa học trên tạp chí thuộc Scopus/ISI; tác giả/đồng tác giả ít nhất 1 bằng SHTT; chủ nhiệm ít nhất 1 đề tài cấp C ĐH Quốc gia TPHCM; chủ biên/đồng tác giả ít nhất 1 quyển sách chuyên ngành đào tạo, NCKH xuất bản trong nước hoặc quốc tế…

Mục tiêu của ĐH Quốc gia TPHCM đặt ra là đạt 2.500 công bố quốc tế vào năm 2022 và khoảng 15.000 công bố khoa học vào năm 2025 như kế hoạch chiến lược của đơn vị đã đề ra.

THANH HÙNG

Tin cùng chuyên mục