Chính trị

Nâng chất kiểm tra, giám sát công tác cán bộ tại TPHCM

SGGPO
Sáng 25-9, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy TPHCM, dự buổi khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên đề kiểm tra, giám sát công tác cán bộ và công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn TPHCM. 

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh đến đòi hỏi nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp. Ảnh: KIỀU PHONG

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh đến đòi hỏi nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp. Ảnh: KIỀU PHONG

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ này do UBKT Thành ủy phối hợp với Học viện Cán bộ TPHCM tổ chức.

Phát biểu tại buổi khai giảng, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Quy định 205-QĐ/TW về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền với nhiều nội dung rất cụ thể. Điều này thể hiện sự quyết tâm, quyết liệt của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ.

Trước các quy định này, đòi hỏi các cấp ủy Đảng, từng cấp ủy và UBKT các cấp phải nghiên cứu các văn bản, quy định mới phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát.

Nâng chất kiểm tra, giám sát công tác cán bộ tại TPHCM ảnh 1 Lớp bồi dưỡng nghiệm vụ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ và phòng, chống tham nhũng lần này có khoảng 200 học viên tham gia. Ảnh: KIỀU PHONG

Theo đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, Trung ương và Thành ủy TPHCM đã ban hành nhiều quy định, quy chế, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và giao nhiều nhiệm vụ mới, quan trọng cho ngành kiểm tra của Đảng. Cụ thể là kiểm tra, giám sát một số lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng như lĩnh vực quy hoạch, đất đai, trật tự đô thị, bồi thường giải phóng mặt bằng, công tác tổ chức cán bộ, thực hiện dự án theo hình thức BT…

Đặc biệt, ngày 10-5-2018, Bộ Chính trị ban hành Quy định 01-QĐ/TW về trách nhiệm và thẩm quyền của UBKT cấp ủy trong công tác phòng, chống tham nhũng.

“Các quy định, hướng dẫn của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng tương đối đầy đủ. Cái cần nhất bây giờ là sự thống nhất cao về ý chí và hành động, tổ chức thực hiện đảm bảo các quy định của Đảng”, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Nguyễn Văn Hiếu bày tỏ.

Chia sẻ thêm về công việc UBKT Thành ủy, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu cho biết, UBKT Thành ủy đang tập trung kiểm tra dấu hiệu vi phạm của 5 đơn vị đảng ủy cấp trên cơ sở liên quan đến vấn đề kinh tế - xã hội, tài chính, đất đai. Đây là những nội dung nhạy cảm, phức tạp nhưng mang tính đấu tranh trực diện trong công tác xây dựng Đảng và nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

Để thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, công tác cán bộ cũng như nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, theo đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, cán bộ kiểm tra các cấp phải được nâng cao chất lượng, đòi hỏi vừa am tường về chuyên môn, nghiệp vụ kiểm tra, giám sát vừa phải có kiến thức chuyên sâu đối với các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật.

Việc tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ này nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trên. Tính từ đầu năm 2019 đến nay, UBKT Thành ủy đã tổ chức 4 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ với hơn 600 học viên (cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, cán bộ kiểm tra các cấp) tham dự. Các lớp bồi dưỡng cung cấp một số kiến thức quan trọng cũng như hướng dẫn một số nội dung trọng tâm trong công tác kiểm tra, giám sát cán bộ và phòng, chống tham nhũng; cách làm, kinh nghiệm qua thực tiễn kiểm tra, giám sát tại Đảng bộ TP để các học viên nắm vững và vận dụng tại địa phương, đơn vị.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, trong số các lớp học này cũng có 1 lớp bồi dưỡng chuyên đề kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, tập trung nhấn mạnh việc cổ phần hóa và thoái vốn ở các doanh nghiệp. Đây cũng là một lĩnh vực phức tạp, thời gian xảy ra nhiều sai phạm nên việc kiểm tra, giám sát quá trình cổ phần hóa 36 doanh nghiệp nhà nước của TPHCM và các công ty dịch vụ công ích các quận - huyện trong thời gian tới sẽ tiếp tục được quan tâm.

Lớp bồi dưỡng cung cấp 4 chuyên đề chính, gồm:

Chuyên đề 1: Những vấn đề chung về công tác cán bộ; nội dung trọng tâm trong kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; vai trò của UBKT các cấp trong tham gia thẩm định, kiểm tra, giám sát công tác cán bộ chuẩn bị phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; quy trình, thủ tục tiến hành các cuộc kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; những nội dung cần lưu ý trong kiểm tra, giám sát công tác cán bộ (về những sai phạm thường xảy ra, cách làm, kinh nghiệm qua thực tiễn kiểm tra, giám sát công tác cán bộ).

Chuyên đề 2: Những điểm mới trong kê khai tài sản, thu nhập; những điểm mới của Luật Tố cáo năm 2018 và vấn đề tiếp nhận, xử lý đơn tố cáo.

Chuyên đề 3: Các quy định của Đảng và pháp luật về phòng, chống tham nhũng (tập trung những điểm mới của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018); những nội dung cần lưu ý trong phòng, chống tham nhũng.

Chuyên đề 4: Vai trò của UBKT các cấp trong công tác kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; phòng, chống tham nhũng và việc kê khai tài sản, thu nhập.

KIỀU PHONG

Tin cùng chuyên mục