Khoa học công nghệ

Nâng cao nhận thức về an toàn thông tin

SGGPO

Sáng 8 - 12, tại thành phố Đà Nẵng, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin giai đoạn 2015 – 2017 (Đề án 893).

Nâng cao nhận thức về an toàn thông tin ảnh 1 Ông Hoàng Minh Tiến - Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin phát biểu tại Hội nghị
Hội nghị đã nghe đại diện Cục An toàn thông tin trình bày dự thảo báo cáo về kết quả triển khai các nhiệm vụ thuộc Đề án tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (tại Quyết định 893/QĐ-TTg ngày 19- 6-2015).
Đặc biệt, phổ biến các kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin và tự bảo vệ thông tin cá nhân trên môi trường mạng; khả năng chủ động đấu tranh, phòng chống những thông tin và luận điệu tiêu cực, độc hại trên internet; khai thác sử dụng internet một cách hiệu quả, thiết thực;  phổ biến và trang bị các kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin cho máy tính và các thiết bị di động….

Theo ông Hoàng Minh Tiến - Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin, nói đến an toàn thông tin mạng chính là nói đến 3 yếu tố gồm: hạ tầng kỹ thuật; quy trình nghiệp vụ đảm bảo hệ thống hoạt động đúng mục đích, chức năng và yếu tố con người. Trong đó, yếu tố con người là quan trọng nhất. “Có trang thiết bị kỹ thuật tốt, quy trình đầy đủ, nhưng trình độ nhân lực chuyên môn không đảm bảo hay sự phá hoại của con người chính là nguyên nhân gây ra nguy cơ mất an toàn thông tin. Thực tế cho thấy trong 10 sự cố liên quan đến an toàn thông tin thì yếu tố do con người gây ra chiếm đến 7 sự cố”, ông Tiến cho biết.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo; Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam; đại diện Microsoft; Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng cũng đã trình bày chia sẻ tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến các đối tượng trong đơn vị, địa phương mình phụ trách 2 năm qua. Trên cơ sở ý kiến đóng góp của đại biểu và các bên liên quan, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ hoàn thiện Báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ.

Nâng cao nhận thức về an toàn thông tin ảnh 2 Toàn cảnh Hội nghị
Được biết, ngày 19-6-2015 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 893/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020 với 5 nhiệm vụ chính gồm: Định hướng hoạt động và xây dựng, biên tập các tài liệu tuyên truyền thuộc phạm vị của đề án; Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin ở các cơ sở giáo dục; Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin qua các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông xã hội; Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin qua các hệ thống thông tin cơ sở; Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin qua các phương thức khác.

NGỌC PHÚC

Tin cùng chuyên mục