Sức khỏe cộng đồng

Nâng cao năng lực nghiên cứu về dân số và phát triển giai đoạn 2018-2025

Tổng cục Dân số - KHHGĐ vừa tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao năng lực nghiên cứu về dân số phát triển giai đoạn 2018-2025” với mục tiêu: Nâng cao năng lực nghiên cứu cho cán bộ làm công tác Dân số thông qua việc chia sẻ phương pháp, kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực DS-KHHGĐ; xác định các vấn đề trọng tâm cần nghiên cứu trong lĩnh vực Dân số và Phát triển.

TS.Lê Cảnh Nhạc – Phó ổng cục trưởng tổng cục Dân số-KHHGĐ phát biểu tại Hội thảo

TS.Lê Cảnh Nhạc – Phó ổng cục trưởng tổng cục Dân số-KHHGĐ phát biểu tại Hội thảo

Hội thảo có sự tham gia của các đại biểu của các bộ ban ngành, viện nghiên cứu, trường Đại học như Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Viện nghiên cứu người cao tuổi, Trường Đại học Y tế Công cộng, Đại học Kinh tế Quốc dân và 11 chi cục DS-KHHGĐ các tỉnh/thành phố khu vực phía Bắc.

Trong thời gian làm việc của Hội thảo, các nhà khoa học đã trình bày các tham luận liên quan đến nghiên cứu trong lĩnh vực dân số và phát triển. Hội thảo đã nghe các bài trình bày tham luận: GS. Nguyễn Đình Cử trình bày về “Những vấn đề cần nghiên cứu khi chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển”; ThS. Lương Quang Đảng đưa ra những ý kiến về “Dân số và phát triển: Một vài tiếp cận nghiên cứu khoa học”; ThS. Hà Tuấn Anh trao đổi về “Chất lượng nguồn nhân lực trong bối cảnh dư lợi dân số ở Việt Nam hiện nay”; TS. Phạm Vũ Hoàng trình bày báo cáo “Tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ lĩnh vực dân số: thực trạng và khuyến nghị”.
Nâng cao năng lực nghiên cứu về dân số và phát triển giai đoạn 2018-2025 ảnh 1 Toàn cảnh hội thảo
 Hội thảo đã có sự đóng góp ý kiến từ nhiều chuyên gia đầu ngành trong công tác nghiên cứu khoa học về dân số và phát triển. Hội thảo đã ghi nhận được nhiều định hướng và giải pháp đẩy mạnh công tác nghiên cứu trong giai đoạn tới, như: xây dựng định hướng nghiên cứu khoa học giai đoạn 2018-2025 hướng tới dân số và phát triển; căn cứ vào định hướng nghiên cứu, các Vụ/đơn vị nghiên cứu, xây dựng các đề xuất nghiên cứu khoa học, các địa phương đề xuất các vấn đề cần nghiên cứu và xin kinh phí hỗ trợ nghiên cứu của địa phương. Bên cạnh đó, cũng cần tổ chức thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục, làm sao để quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học tốt hơn. Cần tăng cường triển khai các hoạt động nâng cao năng lực cho cán bộ nghiên cứu viên; Tổ chức các lớp tập huấn hoặc cử cán bộ đi tham dự các buổi giới thiệu các kết quả nghiên cứu, các phương pháp nghiên cứu.

Phối hợp nghiên cứu với các Bộ ngành, các Viện nghiên cứu, Trường Đại học trong công tác nghiên cứu dân số và phát triển theo hướng mới ví dụ như nghiên cứu triển khai (Implementation research) để phục vụ cho công tác xây dựng, hoạch định chính sách và các chương trình can thiệp nâng cao chất lượng dân số trong thời gian tới.

Kết luận tại Hội thảo, TS. Lê Cảnh Nhạc - Phó TCT Tổng cục Dân số đã tổng kết đối với các chủ đề nghiên cứu dân số và phát triển, cần tập trung vào các vấn để: tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ của Tổng cục để phù hợp với định hướng Dân số & Phát triển; Điều chỉnh mức sinh vừa đáp ứng được vấn đề quy mô dân số, chất lượng dân số vừa đảm bảo yêu cầu của cơ cấu “dân số vàng”; Xã hội hóa phương tiện tránh thai, kiểm soát chất lượng các phương tiện tránh thai, năng lực quản lý phương tiện tránh thai; Thách thức của công tác dân số trong giai đoạn “dân số vàng”;  điều chỉnh mức sinh và các giải pháp liên quan để kéo dài giai đoạn “dân số vàng”.

Nâng cao năng lực nghiên cứu về dân số và phát triển giai đoạn 2018-2025 ảnh 2 ThS. Lương Quang Đảng (Tổng cục Dân số) trình bày tại Hội thảo
 Để đẩy mạnh tính hiệu quả của nghiên cứu, các bộ ban ngành nói chung, Tổng cục dân số nói riêng cần phối hợp với các Đơn vị liên quan để tiến hành các nghiên cứu có tính mới và theo hướng trả lời câu hỏi “Làm như thế nào?”, góp phần phục vụ công tác xây dựng chính sách thực tế và phù hợp với từng địa phương.

MAI TRANG

Tin cùng chuyên mục