Người tiêu dùng thông minh

Nâng cao năng lực chuỗi giá trị xoài Đồng bằng sông Cửu Long

SGGP
Dự án “Nâng cao năng lực tuân thủ tiêu chuẩn và chất lượng của chuỗi giá trị xoài ở Đồng bằng sông Cửu Long” đang tìm kiếm sự quan tâm của các doanh nghiệp xuất khẩu và nhà sơ chế, đóng gói được lựa chọn, cùng với các nhà vườn/hợp tác xã liên quan để phát triển mô hình trình diễn chuỗi cung ứng xoài tươi.

Dự án thuộc Chương trình Tiêu chuẩn và Chất lượng Toàn cầu (GQSP) do tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc (UNIDO) phối hợp với Bộ NN-PTNT thực hiện. Mục đích nhằm nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu của hệ thống siêu thị hiện đại tại một số thị trường xuất khẩu được chọn. Dự án sẽ nâng cao năng lực hệ thống cơ sở hạ tầng chất lượng và đánh giá sự phù hợp; Xây dựng chuỗi giá trị xuất khẩu xoài khẩu phù hợp với yêu cầu chất lượng và tiêu chuẩn của các thị trường xuất khẩu mục tiêu; Nâng cao văn hóa chất lượng. 

Bộ NN-PTNT cho biết, dự án mong muốn lựa chọn đối tác có năng lực, dám chấp nhận sự thay đổi, đã có một số kinh nghiệm theo yêu cầu và mong muốn mở rộng sang hệ thống bán lẻ hiện đại. Ngoài ra, các đối tác được lựa chọn được yêu cầu ký thỏa thuận quy định các nghĩa vụ giữa dự án và người thụ hưởng, đảm bảo cung cấp thông tin về hoạt động kinh doanh, cho phép truy cập mô hình trình diễn và chia sẻ kinh nghiệm với các đối tác khác trong dự án.

LINH LAN

Tin cùng chuyên mục