Giao thông - Đô thị

Nâng cao hiệu quả của Quỹ Phát triển đất TPHCM

SGGP
Chiều 12-11, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến có buổi làm việc với các sở ngành liên quan để xem xét một số nội dung kiến nghị của Quỹ Phát triển đất TP. 

Theo đó, Quỹ Phát triển đất TP kiến nghị UBND TP giao UBND 24 quận - huyện và tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, chi hỗ trợ: Trong quá trình thực hiện các dự án, trường hợp các dự án có cấu phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt phương án bồi thường nhưng chưa được bố trí kế hoạch vốn hoặc đã được bố trí nhưng chưa đủ, UBND 24 quận, huyện và tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện bồi thường phối hợp Sở KH-ĐT, Sở Tài chính, Quỹ Phát triển đất TP rà soát, báo cáo UBND TP cho phép tạm ứng vốn từ Quỹ Phát triển đất TP nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Giao Sở KH-ĐT lập danh mục các dự án đã được duyệt có hạng mục bồi thường giải phóng mặt bằng chưa được bố trí kế hoạch vốn hoặc đã được bố trí kế hoạch vốn nhưng chưa đủ chuyển sang ứng vốn từ nguồn vốn của Quỹ Phát triển đất TP, báo cáo UBND TP xem xét quyết định.

Giao Sở TN-MT lập danh mục dự án để thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tạo quỹ đất sạch, sau đó đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư hoặc đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn vốn cho TP chuyển sang ứng vốn từ nguồn vốn của Quỹ Phát triển đất.

Giao Sở Tài chính phối hợp Quỹ Phát triển đất TP xem xét, đề xuất UBND TP bổ sung nguồn vốn cho Quỹ Phát triển đất TP theo quy định để đảm bảo kịp thời giải ngân cho công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất phục vụ kinh tế - xã hội của TP. 

Đồng chí Trần Vĩnh Tuyến cho biết, trên cơ sở những kiến nghị của quỹ cũng như ý kiến đóng góp của các sở ngành, lãnh đạo TP sẽ xem xét quyết định làm thế nào để quỹ hoạt động hiệu quả hơn, góp phần  đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án công, giải quyết phát sinh thêm chi phí bồi thường; bồi thường cho các hộ dân còn ở xen cài trong các dự án nhà ở thuộc nhà nước quản lý…

ĐỖ TRÀ GIANG

Tin cùng chuyên mục