Chính trị

Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại địa phương trong giai đoạn mới

SGGP
Ngày 13-12, Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 20 với chủ đề “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của các địa phương” đã được tổ chức tại Hà Nội.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định, hội nghị là dịp quan trọng để các ban, bộ, ngành trung ương và địa phương đánh giá toàn diện, rút ra bài học từ thực tiễn triển khai công tác đối ngoại địa phương trong thời gian qua, quán triệt tinh thần và nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, từ đó thống nhất phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại địa phương, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương trong giai đoạn mới.

Trong năm qua, dù tình hình thế giới và khu vực biến chuyển rất phức tạp, sâu sắc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của Chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các địa phương đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách trong phòng chống dịch bệnh Covid-19, duy trì phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn ghi nhận sự đóng góp quan trọng của đối ngoại địa phương. Công tác biên giới lãnh thổ được thực hiện tốt, ngoại giao văn hóa ở các địa phương ngày càng được chú trọng.

Bộ trưởng khẳng định, có được những kết quả này là nhờ tính đúng đắn trong đường lối đối ngoại, chủ trương chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng của Đảng và Nhà nước; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của chính quyền địa phương; sự quyết tâm, nỗ lực của các cơ quan ngoại vụ địa phương; sự phối hợp, hỗ trợ của các ban, bộ, ngành, địa phương. Trong đó, Bộ Ngoại giao luôn coi trọng phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn và đồng hành cùng các địa phương trong triển khai công tác đối ngoại.

TRẦN BÌNH

Tin cùng chuyên mục