Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nâng cao chất lượng học tập và làm theo Bác để góp phần xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh

SGGPO

Xây dựng văn hóa Hồ Chí Minh không chỉ giới hạn thực hiện trong phạm vi hệ thống chính trị mà còn lan tỏa trên mọi địa bàn dân cư; là xây dựng những giá trị nền tảng, cốt lõi gắn liền với quá trình phát triển chung của thành phố.

Quang cảnh buổi tọa đàm

Quang cảnh buổi tọa đàm

Sáng 7-5, Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM tổ chức tọa đàm “Nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh”; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Mỗi tổ chức cơ sở đảng phải là một không gian văn hóa thu nhỏ

Báo cáo đề dẫn tại buổi tọa đàm, đồng chí Phạm Minh Tâm, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI đề ra nhiệm vụ xây dựng TPHCM thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh, làm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nếp sống, đặc trưng văn hóa của đảng viên và nhân dân thành phố. Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 05, góp phần xây dựng TPHCM thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Đảng ủy khối tổ chức tọa đàm “Nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh”.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã làm rõ mặt được, chưa được, khó khăn trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 05 tại cơ sở; giới thiệu những kinh nghiệm thực tiễn, cách làm hay, sáng tạo. Song song đó, tập trung thảo luận giải pháp để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng ủy khối có hiệu quả, góp phần xây dựng TPHCM thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Đại diện Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM cho biết, để xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM lãnh đạo cán bộ, đảng viên đẩy mạnh tiến độ thực hiện 7 đề án, dự án nhằm tạo dựng không gian văn hóa lành mạnh; tập trung đầu tư xây dựng các công trình tiêu biểu, mang tầm vóc khu vực, tương xứng với lịch sử, vai trò của một đô thị đặc biệt.

Theo bà Đinh Thị Thanh Thủy, Giám đốc Nhà Xuất bản Tổng hợp TPHCM, ngoài chú trọng đến không gian văn hóa vật thể thì cần tính toán đến phát triển mạnh mẽ hơn nữa văn hóa phi vật thể, đó là đạo đức, nếp sống, phong tục, phong cách của người dân TPHCM.

Đồng thuận với quan điểm trên, thạc sĩ Thạch Kim Hiếu, giảng viên Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Cán bộ TPHCM cho rằng việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh là sự phát triển với yêu cầu cao hơn, toàn diện hơn so với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hiện nay. Ở đó, xây dựng văn hóa Hồ Chí Minh không chỉ giới hạn thực hiện trong phạm vi hệ thống chính trị mà còn lan tỏa trên mọi địa bàn dân cư; là xây dựng những giá trị nền tảng, cốt lõi gắn liền với quá trình phát triển chung của thành phố.

Bên cạnh đó, việc xây dựng không gian văn hóa TPHCM không chỉ diễn ra trong đội ngũ cán bộ, đảng viên mà còn trong con người TP nói chung; những giá trị tư tưởng, đạo đức, văn hóa Hồ Chí Minh phải trở thành giá trị văn hóa chuẩn mực của mọi tầng lớp nhân dân TPHCM.

Để làm được điều đó, thạc sĩ Thạch Kim Hiếu cho rằng mỗi tổ chức cơ sở đảng phải thật sự là một không gian văn hóa thu nhỏ; mỗi cán bộ, đảng viên phải là một hình ảnh cụ thể nhất, minh chứng cho những giá trị văn hóa tốt đẹp của Hồ Chí Minh. Chỉ như vậy việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh mới thực chất và là những giá trị bền vững, mới trở thành sức mạnh nội sinh, tạo ra sự phát triển chung của TPHCM.

312 công trình thi đua gắn với phong trào thi đua của TPHCM

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 với những giải pháp cụ thể, chú trọng phát huy tính chủ động, sáng tạo từ cấp khối đến cơ sở, chất lượng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các cơ sở đảng trực thuộc khối tiếp tục được nâng lên, gắn với nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII.

Để việc thực hiện Chỉ thị 05 của tập thể, cá nhân có hiệu quả thiết thực, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã xây dựng và triển khai cho đảng viên, quần chúng đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nội dung đăng ký tập trung vào việc khắc phục những tồn tại, hạn chế của tập thể, cá nhân, nâng cao năng lực công tác, trách nhiệm thực thi nhiệm vụ, công vụ; rèn luyện theo phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là phong cách nêu gương, gần dân, trọng dân; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Cùng với đó, xây dựng hình ảnh người đảng viên, công chức, viên chức có tác phong chuẩn mực trong công việc và trong cuộc sống; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, “nói đi đôi với làm”; cải tiến thủ tục hành chính theo hướng công khai, minh bạch.

Ban Thường vụ Đảng ủy khối cũng đã hướng dẫn cấp ủy cơ sở, các đoàn thể khối xác định và tổ chức thực hiện nội dung đột phá thông qua hình thức phát động đăng ký và tổ chức thực hiện công trình thi đua yêu nước, thi đua sáng tạo hàng năm gắn với các phong trào thi đua của thành phố. 

Kết quả, 5 năm qua, cấp ủy cơ sở và đoàn thể khối đã đăng ký và thực hiện 312 công trình. Trong đó, Đảng ủy khối đã hoàn thành nội dung đột phá cấp khối với Quyết định 827-QĐ/TU về “Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM với các Ban Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Cán sự Đảng UBND TPHCM và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ khối Dân - Chính - Đảng TPHCM” (Gọi tắt là Quy chế 827) do Ban Thường vụ Đảng ủy khối ban hành.

Đối với những vấn đề gây bức xúc trong ngành, đơn vị, Ban Thường vụ Đảng ủy khối lãnh đạo cấp ủy cơ sở xây dựng thành các chuyên đề để tổ chức thảo luận trong chi bộ, đảng bộ, nhằm tìm các giải pháp khắc phục, mang lại sự chuyển biến rõ nét.

Phát biểu kết luận tại buổi tọa đàm, Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM Võ Ngọc Quốc Thuận đánh giá cao các nội dung tham luận, ý kiến thảo luận của các đại biểu. Đồng chí Võ Ngọc Quốc Thuận đề nghị các tổ chức, cơ sở đảng lãnh đạo cán bộ, đảng viên tập trung tham mưu các chính sách, cơ chế, giải pháp để kiến tạo thành công không gian văn hóa Hồ Chí Minh gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Cùng với đó, tập trung các giải pháp nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt.

Đối với việc thực hiện nội dung dung đột phá của Chỉ thị 05, các cơ sở đảng cần chọn những nội dung phù hợp để thực hiện hiệu quả, tạo sự chuyển biến rõ nét hơn nữa trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ khối. Trong đó, trọng tâm là thực hiện 3 chương trình đột phá và 1 chương trình trong điểm phát triển TPHCM; 2 chương trình trọng điểm của Đảng bộ khối; tăng tỷ lệ người dân và doanh nghiệp hài lòng với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước.

THU HƯỜNG

Tin cùng chuyên mục