Giáo dục

Năm học 2020-2021, 100% trường học được chứng nhận an toàn

SGGP
Năm học 2020-2021, ngành giáo dục đặt mục tiêu 100% cơ sở giáo dục được chứng nhận an toàn trường học, 100% đơn vị xây dựng bộ quy tắc ứng xử và thực hiện quy tắc dân chủ, công khai trong trường học. 

Ngày 24-9, tại Hội nghị tổng kết công tác chính trị tư tưởng năm học 2019-2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020-2021 do Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức, ông Trịnh Duy Trọng, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở GD-ĐT cho biết, hiện nay nhận thức về công tác an ninh trật tự, an toàn trường học, phòng chống bạo lực học đường, phòng chống tai nạn thương tích và vi phạm pháp luật ở một số cơ sở giáo dục chưa cao, còn xảy ra tình trạng khoán trắng cho một số tổ chức, cá nhân phụ trách, chưa có sự quan tâm, sâu sát trực tiếp của thủ trưởng đơn vị.

Công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng cho học sinh, sinh viên tại một số cơ sở giáo dục có nội dung chưa thiết thực, thiếu cập nhật nên thiếu thu hút, chưa đáp ứng yêu cầu, định hướng tư tưởng theo chỉ đạo chung của ngành giáo dục và đào tạo. 

Năm học 2020-2021, ngành giáo dục đặt mục tiêu 100% cơ sở giáo dục được chứng nhận an toàn trường học, 100% đơn vị xây dựng bộ quy tắc ứng xử và thực hiện quy tắc dân chủ, công khai trong trường học. Ngoài ra, Sở GD-ĐT chỉ đạo các trường học đưa giáo dục kỹ năng sống vào kế hoạch giáo dục của nhà trường, giới thiệu đơn vị có năng lực phối hợp với nhà trường tổ chức các chuyên đề giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

MINH QUÂN

Tin cùng chuyên mục