Giáo dục

Năm học 2018-2019: Xây dựng cơ sở dữ liệu chung của học sinh toàn TP

SGGPO
Sáng 17-8, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TPHCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 khối trung học.

Học sinh Trường THCS Trần Huy Liệu (quận Phú Nhuận) trong một giờ lên lớp

Học sinh Trường THCS Trần Huy Liệu (quận Phú Nhuận) trong một giờ lên lớp

Báo cáo tại hội nghị, ông Lê Duy Tân, Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, năm học qua các đơn vị trường học trên địa bàn TP thực hiện khá tốt nhiệm vụ đổi mới, sáng tạo trong dạy học và quản lý. Việc dạy học, kiểm tra đánh giá được quan tâm và thực hiện tốt, áp dụng nhiều phương pháp giáo dục hiện đại, giáo dục STEM triển khai đúng hướng.
Về triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019, đại diện Sở GD-ĐT cho biết, các trường phải đảm bảo 3 tiêu chí "Tự chủ - Sáng tạo - Linh hoạt" trong kế hoạch giáo dục. Trong đó, yêu cầu tự chủ đòi hỏi các đơn vị chọn lựa một số nội dung cần tập trung thực hiện để tạo được sự thay đổi tích cực tại đơn vị trên tinh thần tự chịu trách nhiệm, đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu, đảm bảo thời lượng dạy học và chuẩn kiến thức, kỹ năng cho học sinh.
Kế đến, yêu cầu sáng tạo đòi hỏi các trường thực hiện đa dạng các hình thức tổ chức dạy học, mục tiêu đào tạo học sinh đạt chuẩn quốc tế về ngoại ngữ và tin học, khuyến khích giáo viên dạy học sáng tạo, quan tâm sử dụng trang thiết bị, làm đồ dùng dạy học.
Cuối cùng là yếu tố linh hoạt đặt ra yêu cầu các trường tổ chức sắp xếp kế hoạch dạy học khoa học (1 buổi hoặc 2 buổi/ngày) đảm bảo yêu cầu mỗi ngày dạy không quá 8 tiết, mỗi tuần học không quá 6 ngày, tạo sự đồng thuận cao trong hội đồng sư phạm nhà trường và cha mẹ học sinh.
Ngoài ra, phải tạo môi trường dạy và học ngoại ngữ cho học sinh, lấy công nghệ thông tin làm nền tảng phát triển.
Đặc biệt, bắt đầu từ năm học này, TPHCM sẽ triển khai phần mềm hệ thống quản lý học sinh đầu cấp và chuyển trường làm cơ sở dữ liệu chung cho học sinh toàn TP, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia, hướng đến xây dựng nền giáo dục thông minh theo chỉ đạo của UBND TP.
Ngoài ra, đại diện Sở GD-ĐT cũng nhắc nhở các đơn vị không áp dụng hình thức kiểm tra, đánh giá cũ cho phương pháp giáo dục mới, phải có phương pháp đánh giá phù hợp.
Lãnh đạo trường học cần công khai trong cơ sở giáo dục những quy định về quy trình ra đề kiểm tra, quy trình chấm và trả kết quả công khai, minh bạch đến từng cá nhân người học. Năm học 2018-2019, giáo dục trung học TP tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ dạy học liên môn, tích hợp, lồng ghép giáo dục kỹ năng sống trong trường học.
Riêng về giáo dục dạy nghề, Trưởng phòng Giáo dục trung học, Sở GD-ĐT cho biết không phải vì không cộng điểm mà các trường không quan tâm thực hiện, vì chứng nhận nghề vẫn là một trong những điều kiện xét tốt nghiệp THCS.

THU TÂM

Tin cùng chuyên mục