Chính trị

Nắm bắt việc giải quyết kiến nghị sau giám sát

SGGP
Chiều 29-7, Ban Dân vận Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị Thường trực Thành ủy TPHCM giao ban với MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội TPHCM quý 2 năm 2022.

Quang cảnh tại hội nghị

Quang cảnh tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải yêu cầu cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao trách nhiệm của hệ thống chính trị về công tác giám sát của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với tổ chức Đảng, đảng viên, hoạt động của chính quyền các cấp. Cùng với đó là lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thực hiện tốt các quy định về tiếp xúc, đối thoại giữa cấp ủy và người đứng đầu với nhân dân, nhất là ở những địa bàn, khu dân cư bằng những hình thức phù hợp, hiệu quả.

Đồng chí cũng lưu ý hệ thống dân vận, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp TPHCM kịp thời báo cáo cấp ủy, người đứng đầu về các trường hợp tổ chức, cá nhân chậm trễ giải quyết kiến nghị sau giám sát. Đồng thời, xây dựng quy trình giám sát, quy trình tiếp nhận và báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị sau giám sát. Ngoài ra, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cũng phải tập trung đổi mới nội dung, phương thức giám sát, phản biện xã hội. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng các ứng dụng hữu ích để khảo sát sự quan tâm của người dân đối với các vấn đề kinh tế - chính trị - xã hội của TPHCM và nắm bắt quá trình tiếp thu giải quyết các kiến nghị sau giám sát của các cơ quan, đơn vị.

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Bạch Mai thông tin, trong quý 2 năm 2022, hệ thống dân vận, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tăng cường nắm và chủ động đề xuất giải quyết nhiều vấn đề phát sinh trong nhân dân, doanh nghiệp; chủ động phối hợp thực hiện giải pháp phục hồi phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với đó, phối hợp huy động nguồn lực xã hội thực hiện tốt công tác chăm lo cho an sinh xã hội, góp phần ổn định đời sống người dân. Đồng thời lãnh đạo triển khai thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, phát huy tốt phát huy vai trò chủ thể của nhân dân tham gia các hoạt động, phong trào tại địa phương, góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.
-

- Sáng cùng ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức hội nghị lần thứ 8 khóa XI (2019-2024).

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồ Hải đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cần tăng cường xây dựng mô hình, giải pháp tập hợp các tầng lớp nhân dân, để từ đó đẩy mạnh các hoạt động tại khu dân cư. Bên cạnh đó, cần làm tốt công tác giám sát, phản biện xã hội đối với các chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước cũng như việc giải quyết các bức xúc của người dân; tăng cường công tác phối hợp, phát huy vai trò của các tổ chức thành viên để tổ chức các phong trào thi đua lao động sáng tạo.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và Ban Dân tộc TPHCM ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2025. Hai bên sẽ phối hợp tuyên truyền, tổ chức chương trình giảm nghèo bền vững trong đồng bào dân tộc thiểu số, chăm lo cho các hộ nghèo, nhất là các hộ nghèo đồng bào còn nhiều khó khăn. Cùng với đó là thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào; bồi dưỡng và phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

HỒNG HẢI - THU HƯỜNG

Tin cùng chuyên mục