Thế giới

Nam Á: Tăng hợp tác an ninh hàng hải

SGGP
Các cố vấn an ninh quốc gia của Ấn Độ, Maldives và Sri Lanka đã nhất trí tăng cường hợp tác về an ninh hàng hải, trong đó có đẩy mạnh chia sẻ thông tin tình báo. Đây là nội dung trong tuyên bố chung của Hội nghị ba bên cấp Cố vấn An ninh quốc gia (NSA) lần thứ 4 về Hợp tác An ninh hàng hải do Sri Lanka tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Cố vấn an ninh của Ấn Độ, Maldives và Sri Lanka. Ảnh: WIO NEWS

Cố vấn an ninh của Ấn Độ, Maldives và Sri Lanka. Ảnh: WIO NEWS

Theo tuyên bố, các lĩnh vực hợp tác cụ thể được thảo luận bao gồm: nâng cao nhận thức về lĩnh vực hàng hải; viện trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa; tập trận chung; xây dựng năng lực hàng hải, an ninh và các mối đe dọa trên biển; ô nhiễm biển và di sản hàng hải. Ba nước cũng trao đổi quan điểm về các mối đe dọa an ninh chung và nhất trí hợp tác rộng rãi thông qua việc mở rộng phạm vi chia sẻ thông tin tình báo, bao gồm cả các vấn đề như khủng bố, cực đoan hóa, ma túy, vũ khí và buôn người, rửa tiền, an ninh mạng và tác động của biến đổi khí hậu đối với môi trường biển.

Cơ chế đàm phán an ninh hàng hải cấp NSA giữa Ấn Độ, Maldives và Sri Lanka được khởi động năm 2011. Tại cuộc họp lần này, các bên cũng nhất trí thành lập một nhóm làm việc cấp Phó cố vấn An ninh quốc gia, sẽ họp định kỳ 6 tháng một lần để thảo luận tiến độ hợp tác ở cấp cao hơn.

PHƯƠNG AN

Tin cùng chuyên mục