Xã hội

Năm 2030, diện tích nhà ở bình quân 26,5m²/người

SGGP
Theo Chương trình phát triển nhà ở TPHCM giai đoạn từ nay đến năm 2030, thành phố phấn đấu đến năm 2025, tổng diện tích nhà ở đạt 237,3 triệu m2 sàn, diện tích nhà ở bình quân 23,5m2/người. Đến năm 2030, tổng diện tích nhà ở của thành phố đạt 295 triệu m2 sàn, diện tích nhà ở bình quân 26,5 m2/người. Trong đó, nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030 dự kiến phát triển khoảng 4 triệu m2

TPHCM khuyến khích phát triển nhà ở thương mại giá thấp và nhà ở cho thuê. Thành phố cải cách thủ tục hành chính trong việc đầu tư xây dựng phát triển nhà ở theo hướng đơn giản hóa thủ tục, dễ thực hiện và rút ngắn thời gian.

Dành quỹ đất cho việc phát triển nhà ở đảm bảo phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chung xây dựng và quy hoạch phân khu đã được phê duyệt; đặc biệt quan tâm tới quỹ đất, quỹ nhà ở bố trí tái định cư phục vụ cho nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng và chỉnh trang đô thị.

ĐÔNG GIANG

Tin cùng chuyên mục