Chính trị

Năm 2022: Mặt trận Tổ quốc giám sát, phản biện nhiều vấn đề nóng

SGGP
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vừa thống nhất kế hoạch giám sát và phản biện xã hội năm 2022 giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội.

Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì các hoạt động giám sát về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ đảng viên; việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; việc giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 1 (2021-2025); việc đảm bảo điều kiện thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới; việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

 Năm 2022: Mặt trận Tổ quốc giám sát, phản biện nhiều vấn đề nóng ảnh 1 Quang cảnh Hội nghị thống nhất kế hoạch giám sát và phản biện xã hội năm 2022 giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức, diễn ra chiều 10-12, tại Hà Nội. Ảnh: mattran.org.vn

Bên cạnh đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật và quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội, về an toàn, vệ sinh lao động, về quản lý, xử lý chất thải công nghiệp; việc thực hiện quy chế dân chủ nơi làm việc trong doanh nghiệp.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam giám sát việc quản lý sử dụng đất trồng lúa, chính sách tích tụ, tập trung đất đai cho sản xuất nông nghiệp. Trung ương Đoàn giám sát việc thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam giám sát việc thực hiện các quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa về hỗ trợ đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ.

Về hoạt động phản biện xã hội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì phản biện xã hội đối với dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi); dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 162/2017/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

LÂM NGUYÊN

Tin cùng chuyên mục