Xã hội

Năm 2017, ban hành nghị định về quản lý và tổ chức lễ hội ​

SGGPO
Nghị quyết về chất vấn và trả chất vấn vừa được Quốc hội thông qua với tỷ lệ 93,28% tán thành trên tổng số ĐBQH.

Kết quả biểu quyết Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn

Kết quả biểu quyết Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn

Theo đó, Quốc hội ghi nhận nỗ lực, các giải pháp, cam kết của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tập trung thực hiện các cam kết, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo chuyển biến rõ nét trong các lĩnh vực được chất vấn tại kỳ họp này, báo cáo Quốc hội tại các kỳ họp sau.

Tăng GDP toàn ngành nông nghiệp đạt tối thiểu 3%

Bằng Nghị quyết này, Quốc hội yêu cầu Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện việc rà soát, hoàn thiện quy hoạch tổng thể phát triển ngành nông nghiệp. Trong năm 2017, sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản pháp luật liên quan về khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; ban hành kế hoạch, lộ trình cụ thể cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017-2020, chú trọng các giải pháp về hoàn thiện cơ chế, chính sách, tăng cường nghiên cứu chuyển giao và ứng dụng khoa học, công nghệ, đảm bảo tốc độ tăng GDP toàn ngành đạt tối thiểu 3%.

Cũng trong năm 2017, hoàn thành chuyển giao chức năng quản lý phân bón từ Bộ Công Thương sang Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; làm tốt công tác quản lý, tổ chức sản xuất, cung cấp vật tư đầu vào phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Trong lĩnh vực thủy sản, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, địa phương trong điều tra, nghiên cứu, quản lý, khai thác nguồn lợi thủy sản; có giải pháp khắc phục kịp thời những bất cập, hạn chế, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong thời gian qua, sớm hoàn thành chỉ tiêu đóng 2.284 tàu được phân bổ theo kế hoạch, bảo đảm chất lượng.

Trong năm 2017, ban hành nghị định về quản lý và tổ chức lễ hội

Đây là yêu cầu đặt ra đối với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Bộ này cũng được yêu cầu đảm bảo thực hiện quy hoạch tổng thể, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, chú trọng các thiết chế tại các khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất; đổi mới cơ chế, chính sách, phương thức hoạt động để phát huy hiệu quả của hệ thống thiết chế này.

Đáng lưu ý, ngành cần khẩn trương rà soát, sớm sửa đổi các quy định về việc quản lý tác phẩm, cấp phép biểu diễn nghệ thuật đáp ứng yêu cầu phát triển, cải cách hành chính và phù hợp với thực tiễn; nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý văn hóa, nghệ thuật. Ban hành các hướng dẫn và triển khai thực hiện các giải pháp sớm đưa Luật Du lịch vào cuộc sống để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Năm 2020 cơ bản không còn quá tải bệnh viện

Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là chất lượng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; có cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan để khắc phục tình trạng lạm dụng sử dụng dịch vụ, trục lợi từ quỹ bảo hiểm y tế là những yêu cầu được đặt ra cho ngành Y tế.

Bên cạnh đó, thông qua việc thực hiện có hiệu quả các giải pháp về huy động vốn đầu tư trong và ngoài nước cho y tế; đổi mới phương thức quản lý, cơ chế tài chính bệnh viện; thực hiện lộ trình thông tuyến khám bệnh, chữa bệnh..., mục tiêu cụ thể đặt ra là đến năm 2020 về cơ bản không còn tình trạng quá tải bệnh viện.

Ngành Y tế cũng cần hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến tổ chức, hoạt động, tài chính và huy động các nguồn lực nhằm phát huy vai trò của hệ thống y tế cơ sở; tiếp tục tạo sự chuyển biến chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân của hệ thống y tế cơ sở qua từng năm, đặc biệt là tại các vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Song song với đó, cần bảo đảm công tác đấu thầu thuốc phát huy hiệu quả và đúng quy định của pháp luật; triển khai các giải pháp để quản lý chặt chẽ giá thuốc, chất lượng thuốc, vật tư, thiết bị y tế; kiểm tra, quản lý chặt chẽ hoạt động quảng cáo, kinh doanh dược phẩm, thực phẩm chức năng.

Năm 2017, ban hành giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân

 Không để tình trạng kéo dài, đội vốn đầu tư, thất thoát, lãng phí, triển khai mở rộng các hình thức đầu tư để huy động vốn từ khu vực tư nhân, vốn đầu tư nước ngoài... là nhưungx yêu cần đặt ra cho ngành Kế hoạch và Đầu tư.

Trong số những mục tiêu cụ thể Quốc hội giao cho ngành Kế hoạch và Đầu tư thực hiện có việc còn việc ban hành các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân trong năm 2017; đẩy mạnh đầu tư cho vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo, vùng chịu nhiều thiệt hại do biến đổi khí hậu, ưu tiên nguồn vốn để hỗ trợ cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội.

Quốc hội cũng yêu cầu Bộ Kế hoạch và đầu tư tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong đầu tư công, đề cao vai trò tham gia giám sát của cộng đồng dân cư trong các vùng ảnh hưởng của dự án; làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm minh đối với cơ quan, đơn vị, cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật, gây lãng phí, thất thoát trong đầu tư công. Dự thảo nêu rõ, Bộ phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư đối với các công trình quan trọng Quốc gia theo quy định của pháp luật.

ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục