Infographic / Longform

Mưu sinh trên bãi bồi ven sông Thu Bồn

Mưu sinh trên bãi bồi ven sông Thu Bồn ảnh 1
Mưu sinh trên bãi bồi ven sông Thu Bồn ảnh 2
Mưu sinh trên bãi bồi ven sông Thu Bồn ảnh 3
Mưu sinh trên bãi bồi ven sông Thu Bồn ảnh 4
Mưu sinh trên bãi bồi ven sông Thu Bồn ảnh 5
Mưu sinh trên bãi bồi ven sông Thu Bồn ảnh 6
Mưu sinh trên bãi bồi ven sông Thu Bồn ảnh 7
Mưu sinh trên bãi bồi ven sông Thu Bồn ảnh 8
Mưu sinh trên bãi bồi ven sông Thu Bồn ảnh 9
Mưu sinh trên bãi bồi ven sông Thu Bồn ảnh 10

NGỌC PHÚC - Trình bày: HỮU VI

Tin cùng chuyên mục