Giáo dục

Mức vốn tối thiểu của trường cao đẳng nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 100 tỷ đồng

SGGP
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 15/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp, trong đó quy định điều kiện cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Nghị định có hiệu lực từ ngày 20-3-2019.

Chuyên gia Đức hướng dẫn sinh viên Trường CĐ Nghề Lilama 2 thực hành trên thiết bị dạy nghề hiện đại

Chuyên gia Đức hướng dẫn sinh viên Trường CĐ Nghề Lilama 2 thực hành trên thiết bị dạy nghề hiện đại

Một trong điều kiện cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là phải có địa điểm xây dựng cơ sở vật chất bảo đảm diện tích đất sử dụng tối thiểu của trung tâm giáo dục nghề nghiệp là 1.000m2; của trường trung cấp là 10.000m2 đối với khu vực đô thị và 20.000m2 đối với khu vực ngoài đô thị; của trường cao đẳng là 20.000m2 đối với khu vực đô thị và 40.000m2 đối với khu vực ngoài đô thị.

Vốn đầu tư thành lập bằng nguồn vốn hợp pháp, không bao gồm giá trị về đất đai, cụ thể mức vốn tối thiểu đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp là 5 tỷ đồng, trường trung cấp 50 tỷ đồng, trường cao đẳng 100 tỷ đồng. 

LÂM NGUYÊN

Tin cùng chuyên mục