Cơ quan trả lời

Mức trợ cấp, phụ cấp của thương binh chưa thay đổi

SGGP
Chuyên mục Đường dây nóng, trang Nhịp cầu bạn đọc số ra ngày 14-7 và 20-7 có bài viết về trợ cấp tăng thêm của thương binh, nạn nhân chất độc da cam… Ông Huỳnh Thanh Khiết, Phó giám đốc Sở LĐTB-XH đã ký công văn số 24751/SLĐTBXH-NCC trả lời về thông tin trợ cấp ưu đãi của thương binh. 

Căn cứ Nghị định 108/2021 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng, Sở LĐTB-XH đã thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp mới từ tháng 6-2022 và truy lĩnh trợ cấp theo mức trợ cấp mới từ tháng 1-2022 đến tháng 5-2022. 

Các đối tượng là quân nhân, CBCS Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ; trong lực lượng Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương (Quyết định 142/2008/QĐ-TTg và Quyết định 53/2010/QĐ-TTg); đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30-4-1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (Quyết định 62/2011/QĐ-TTg) đang được hưởng trợ cấp hàng tháng đã được truy lĩnh và hưởng mức trợ cấp mới. 

Riêng người có công với cách mạng được hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Pháp lệnh 02/2020/UBTVQH14 về Ưu đãi người có công với cách mạng (trong đó có đối tượng thương binh) được Nghị định 75/2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Theo đó, mức chuẩn và mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng của các đối tượng chưa thay đổi so với Nghị định 58/2019 của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. 

ĐOÀN HIỆP

Tin cùng chuyên mục