Phòng cháy chữa cháy

Mức phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc từ ngày 23-12-2021

SGGP
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 97/2021/NĐ-CP (Nghị định 97) sửa đổi Nghị định 23/2018/NĐ-CP (Nghị định 23) về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

Theo đó, mức phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc được quy định tại Mục I Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 97. Mức phí này được áp dụng đối với các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ theo quy định: cơ quan, tổ chức và cá nhân có cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ theo quy định của pháp luật phòng cháy và chữa cháy.

Mức phí bảo hiểm được xác định bằng số tiền bảo hiểm tối thiểu nhân (x) tỷ lệ phí bảo hiểm. Trong đó, tỷ lệ phí bảo hiểm/năm có một số thay đổi, đơn cử như:

- Rạp chiếu phim (điểm 5.2; 0,1%), hiện hành là điểm 3.2; 0,15%;

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (khoản 14; 0,5%), hiện hành là khoản 12; 0,35%;

- Nhà máy nhiệt điện (điểm 17.1; 0,15%), hiện hành là điểm 15.1; 0,1%; 

- Nhà máy thủy điện và một số nhà máy điện khác (điểm 17.2; 0,12%), hiện hành là điểm 15.2; 0,07%;

Đồng thời bổ sung một số cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ với tỷ lệ phí bảo hiểm/năm như sau:

- Công trình tàu điện ngầm (khoản 12): 0,1% và 0,12%;

- Đài kiểm soát không lưu (điểm 12.3): 0,08%... 

Tin cùng chuyên mục